Chinese | English | Vietnamese

 

Cung Kính Kinh Điển

 

Chúng ta là người nghiên cứu Phật pháp, cần phải biết làm thế nào để cất giữ kinh sách cho đúng cách.

Thí dụ tam tạng mười hai bộ và tất cả kinh điển, bất luận là bộ nào, nên xem tất cả kinh điển quan trọng hơn sinh mạng của chúng ta. Chúng ta nên xem tất cả kinh điển đều quư trọng hơn bất cứ trân châu bảo ngọc.

Trong Kinh Kim Cang có nói: “Nơi nào có Kinh, là nơi đó có Phật.” V́ thế kinh điển là pháp thân của Phật.

Ấn tống kinh sách, duyệt xem hoặc đọc tụng kinh điển với ḷng thành kính, đều có thể khởi sanh vô lượng trí huệ.

Nếu như đối với kinh điển có ḷng bất kính, th́ có thể làm cho chúng ta đọa lạc không như ư. Nơi để kinh sách cần phải chú ư các sự việc đuợc lược thuyết như sau:

 

• Kinh Phật là pháp bảo, như kim chỉ nam, dạy chúng sanh các pháp ly khổ đắc lạc, nên cần phải cung kính quư trọng, nếu có hư hoặc rách, cần nên sửa chửa, không đuợc đốt hoặc vứt bỏ. Nơi nào có kinh điển th́ nơi đó có long thiên hộ tŕ, nếu làm hư hoại hoặc bỏ bừa băi, th́ sẽ bị tội lổi vô lượng.

• Kinh Phật nên để phía trên các loại sách vở khác. Đối với các bộ sách Kinh, Luật, Luận cũng phải đuợc sắp xếp theo thứ tự như sau: Kinh Phật với phần chánh văn để trên, sau đó là các sách chú giải kinh Phật, các sách Phật học, ngôn luận của thánh hiền, sách về giáo hóa, sau cùng là các loại sách thế gian.

• Không đuợc tô vẽ trên kinh sách, không đuợc vừa nói chuyện, vừa ăn uống, vừa đọc kinh sách.

• Nên cung kính kinh sách bằng cách để chỗ thanh tịnh cao ráo.

• Không đuợc tùy tiện ném lên giường, để trên ghế ngồi, để trên bàn ngắn hoặc nhỏ hơn kinh sách, và để nơi không sạch sẽ.

• Nếu như mang trên tay hoặc để trong túi xách, không đuợc mang thấp hơn eo, không đuợc cặp dưới nách.

• Trên bàn đọc kinh sách không đuợc để đồ lặt vặt. Không đuợc nằm, ngồi ngă ngửa khi đọc kinh sách. Tay dơ không đuợc sờ vào kinh sách.

• Không đuợc dùng miệng thổi bụi bặm trên kinh, nên dùng vải sạch hoặc giấy sạch lau chùi.

• Nếu pḥng đọc sách và pḥng ngủ cùng chung một căn (nếu như độc thân), khi ngủ nên dùng vải sạch (hoặc khăn sạch) đậy kinh sách lại, rồi để về phía đầu nằm. [Xin lưu ư: nếu có gia đinh th́ không đuợc để kinh sách trong pḥng.]

• Nơi nào để kinh điển là nơi đó không đuợc có những hành vi ô uế.

• Nếu đọc giữa chừng, nên lấy giấy ngăn làm dấu. Không đuợc xếp trang, xếp góc, hoặc mở ra úp xuống.

• Xem kinh nên chuyên tâm, nếu như khởi tạp niệm, nên đậy kinh điển lại, giữ tịnh niệm rồi mới tiếp tục xem.

• Nếu không c̣n đọc nữa, th́ nên chuyển tặng cho người khác, giúp lưu truyền kinh sách.

• Không đuợc đọc kinh sách trong pḥng vệ sinh.

• Không đuợc thấm nước miếng khi lật trang kinh.