Nếu muốn có hướng dẫn chi tiết đường đi đến các Tu Viện và các Ðạo Tràng Chi Nhánh, bạn có thể nối vào địa chỉ mạng lưới toàn cầu http://maps.yahoo.com/yahoo và cung cấp địa chỉ nơi muốn đến, sẽ có bản đồ hướng dẫn giúp bạn.

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
Các Cơ Sở Ðạo Tràng và Chi Nhánh
Danh Sách Ðịa Chỉ

Một số videos ngắn giới thiệu các Đạo Tràng Chi Nhánh https://www.youtube.com/user/DRBAGMM

Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Talmage, California

www.drba.org

www.cttbusa.org 

 

Some photos

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Dharma Realm Buddhist Association
The City of Ten Thousand Buddhas

2001 Talmage Road
Talmage, CA 95481-0217
Tel: (707) 462-0939
Fax: (707) 462-0949
E-Mail: drbatm@jps.net

Chùa Kim Sơn

San Francisco, California

http://drbachinese.org/branch/GMM 

Gold Mountain Monastery
800 Sacramento Street
San Francisco, CA 94108
Tel: (415) 421-6117
Fax: (415) 788-6001
E-Mail:drbagmm@jps.net

Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới & Tu Viện Phật Giáo Berkeley

Berkeley, California

www.berkeleymonastery.org 

Institute for World Religions
Berkeley Buddhist Monastery

2304 McKinley Avenue, Berkeley,
CA 94703 U.S.A
Tel: (510) 848-3440
E-mail: paramita@drba.org

 

 

 

 

 

 

Viện Phiên Dịch Kinh Ðiển Quốc Tế

Burlingame, California

The International Translation Institute
1777 Murchison Drive, Burlingame,
CA 94010-4504 U.S.A.
Tel: (650) 692-5912 Fax: (650) 692-5056
E-mail: drbaiti@jps.net

Viện Dịch Kinh Và Lưu Trữ 

Burlingame, California

Women's Translation Institute and Archives Center
1825 Magnolia Avenue,
Burlingame, CA 94010 U.S.A.

 

Chùa Kim Thánh

San Jose, California

www.drbachinese.org/branch/GSM 

Gold Sage Monastery
11455 Clayton Road, San Jose, CA 95127 U.S.A
Tel: (408) 923-7243
E-mail: drbagsm@hotmail.com

 

Chùa Pháp Giới Thánh Thành

Sacramento, California

 

Some photos

The City of Dharma Realm
1029 West Capitol Ave.,
West Sacramento, CA 95691 U.S.A
Tel: (916) 374-8268
E-mail: drbacdr@jps.net
 

Chùa Kim Luân

Los Angeles, California
www.goldwheel.org

Gold Wheel Monastery
235 N. Avenue58,
Los Angeles, CA 90042 U.S.A
Tel: (323) 258-6668
E-mail:drbagwm@pacbell.net

Chùa Long Beach

Long Beach, California

www.longbeachmonastery.org 

 

Some photos


Long Beach Monastery

3361 East Ocean Boulevard,
Long Beach, CA 90803 U.S.A
Tel: (562) 438-8902
E-mail: drbalbsm@telebot.net

Chùa Phước Lộc Thọ

Long Beach, California

Blessing, Prosperity, & Longevity Monastery
4140 Long Beach Blvd.
Long Beach, CA 90807
Tel/Fax: (562) 595-4966

Tinh Xá Hoa Nghiêm

Bethesda, Maryland

www.avatamsakavihara.org 

 

Some photos

Avatamasaka Vihara
9601 Seven Locks Rd. Bethesda, MD 20817-9997 U.S.A.
Tel: (301) 469-8300
E-mail: drbaah@aol.com

 

Chùa Kim Phong

Seattle, Washington

www.goldsummitmonastery.org

 

Some photos

Gold Summit Monastery
233-1st Ave. West, Seattle,
WA 98119 U.S.A
Tel: (206) 217-9320
E-mail: gsm@drbamail.org

 

Chùa Tuyết Sơn

Skykomish, Washington

 

Some photos

Snow Mountain Monastery
P.O. Box 272
Skykomish WA 98288 U.S.A

Chùa Hoa Nghiêm

Calgary, Canada

www.avatamsaka.ca 

 

Some photos

Avatamsaka Sagely Monastery
1009-4th Ave. S.W.
Calgary, AB, T2P 0K8 Canada
Tel: (403) 234-0644
E-mail: tsoh@cadvision.com
 

Chùa Kim Phật

Vancouver, Canada

www.gbm-online.com 

Gold Buddha Monastery
301 East Hastings Street,
Vancouver, BC, V6A 1P3 Canada
Tel: (604) 684-3754
E-mail: drbagbm@mdi.ca

Chùa Ðăng Bỉ Ngạn

Kuala Lumpur, Malaysia

Deng Bi An Temple
161, Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (03) 2164-8055

Chùa Bát Nhã Quán Âm Thánh Tự (Tử Vân Ðộng)

Kuala Lumpur, Malaysia

 

Some photos

Tzu Yun Tung Temple
Batu 5-1/2, Jalan Sungai Besi, Salak Seletan,
57100 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (03) 782-6560
E-mail: shengh@pd.jaring.my

Tịnh Xá Liên Hoa

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Lotus Vihara
136, Jalan Sekolah, 45600 Batang Berjuntai,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: (03) 3271-9439
 

Hội Phân Phối Kinh Sách Pháp Giới

Đài Bắc, Đài Loan

www.drbataipei.org 

Dharma Realm Buddhist Books Distribution society
Tel:(02) 2786-3022
 Fax:(02) 2786-2674
E-mail: drbbds@ms1.seeder.net

Chùa Pháp Giới

Đài Loan

 

Dharma Realm Monastery  

Tel:(07) 6893713

Chùa A Di Ðà

Đài Loan

Amitabha Monastery  

Tel:(03) 8651965

Giảng Ðường Phật Giáo

Hong Kong

Buddhist Lecture Hall

Tel:2572-7644

Chùa Từ Hưng

Hong Kong

Cixing Monastery

Tel:985-5159

goldcoastdharmarealm20july2008055.jpg (210945 bytes)

Gold Coasr Dharma Realm

Australia

www.dharmabliss.org

 

Some photos

vedautrang.jpg (2795 bytes)

\