Giáo Dục

tdhpgpg.jpg (5670 bytes)

vnctgtg.jpg (5581 bytes)

dharmawheel.gif (14042 bytes) cthltncs.jpg (6882 bytes)

tthdlthbd.jpg (7218 bytes)

 Vài hình ảnh sinh hoạt trường Tiểu Học Dục Lương và Trung Học Bồi Đức:

1.3 Mb

Hát giúp vui Lễ Kính Lão 11/05

1.5 Mb

Múa Nón giúp vui Lễ Kính Lão 11/05

pictures 011.jpg (91956 bytes)

pictures 075.jpg (86451 bytes)

Múa lân mừng Lễ Kính Lão

Kindergarden1.jpg (143626 bytes)

Our school singing our grads away.jpg (141683 bytes)

Học sinh Mẫu Giáo Trường Tiểu Học Dục Lương và người bạn trường Trung Học Bồi Đức

Học sinh Nữ Trung Học Bồi Đức hát mừng các bạn tốt nghiệp Trung Học

digipics 301.jpg (93366 bytes)

Honoring Eldersday.jpg (123322 bytes)

Các vai trong vở kịch Phật Thích Ca

Múa giúp vui Lễ Kính Lão

Medical Center 2No. Apr.4.'04.JPG (137399 bytes)

Fire Department 1No. Apr.30.'04.JPG (130097 bytes)

Thăm Bệnh Viện Thành Phố

Thăm Sở Cứu Hỏa Thảnnh Phố