Viện Ðại Học Phật Giáo Pháp Giới

cttb065.jpg (13204 bytes)

Dharma Realm Buddhist University On-line


Lịch sử

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (P.G.P.G) thành lập viện Ðại Học P.G.P.G vào năm 1976. Khu trường sở của viện nằm gần thành phố Ukiah, tiểu bang Cali (khoảng 110 dặm về hướng bắc thành phố Cựu Kim Sơn), bao gồm hơn 70 tòa nhà, tọa lạc trên khoảng 500 mẫu đất tại một vùng đồng quê đẹp đẽ. Viện Ðại Học nằm trong khuôn viên chùa Vạn Phật Thành, một cộng đồng Phật giáo gồm tăng, ni, cư sĩ tu học giáo lý Phật Ðà., nhằm phát triển đời sống tâm linh.


Sứ mệnh và mục tiêu

Viện Ðại Học P.G.P.G cung ứng nền giáo dục chuyên ngành về Phật học, ngôn ngữ học và phiên dịch, Hán học, cùng những ngành liên hệ. Mục tiêu các chương trình của viện bao gồm:

(1) Ðào tạo sinh viên chuyên ngành cấp cử nhân bằng cách: chuẩn bị cho họ tiếp tục học cao học, hoặc tham gia vào các công tác truyền bá giáo lý Phật Ðà trên khắp thế giới, hoặc xây dựng một nền tảng vững vàng về nghề nghiệp mà họ đã lựa chọn;

(2) Chuẩn bị cho sinh viên cao học sẵn sàng đảm nhận các chức vụ lãnh đạo giáo khoa hay tôn giáo; và

(3) Phát huy phẩm hạnh đạo đức và kiến thức.

Viện mong ước mọi sinh viên tốt nghiệp, bất luận học ngành gì cũng sẽ phát nguyện làm việc vì lợi ích cho toàn thế giới chứ không vì lợi ích cá nhân. Viện chào đón mọi sinh viên, không kể kinh nghiệm và tuổi tác, để cùng chia xẻ dự phóng về tương lai.


Triển vọng Quốc Tế

Viện Ðại Học P.G.P.G tiếp nối truyền thống mấy ngàn năm phát triển trí huệ và đức hạnh của Phật giáo, cấu trúc của Viện cung ứng cho sinh viên cơ hội tối đa để học và hành đúng theo giáo lý của đức Phật, cùng tiếp tục sự hành trì đạo lý Phật giáo chính thống. Nhân sự của Viện là một tiểu cộng đồng quốc tế tận tụy chọn lựa những nét văn hóa và truyền thống lương hảo nhất từ mọi dân tộc, mọi quốc gia, và mọi tôn giáo. Vì lý do đó, tính chất đa dạng trong thành phần ban quản trị giáo sư đoàn và sinh viên được tích cực lưu ý. Là một giao điểm của Ðông Tây, kim cổ, Viện cống hiến một cơ hội độc đáo để góp phần vào sự phát triển một xã hội quốc tế thật sự.


Tiêu chuẩn Ðạo Ðức

Tất cả các chương trình và dịch vụ của Viện đều đặt trọng tâm vào sự phát triển cá tính và công dân giáo dục. Chương trình của mỗi cấp bằng được phác họa nhằm quân bình hóa đức dục và trí dục. Lãnh vực đạo đức của chương trình giảng dạy quan tâm đến sự đào luyện sinh viên thành một con người toàn vẹn: với tư cách là một thành phần của gia đình; của cộng đồng đại học; của cộng đồng tôn giáo của một cộng đồng nới rộng của địa phương, của quốc gia, và của thế giới; và của cộng đồng nghề nghiệp mà sinh viên đang chuẩn bị bước vào.

cttb069.jpg (13183 bytes)

Ðể giúp sinh viên làm tròn nhiệm vụ mình trong mỗi vai trò, Viện khuyến khích họ giữ gìn sự thanh tịnh của thân tâm bằng cách thọ trì những tiêu chuẩn đạo đức cao quý nhất. Họ cũng được khuyến khích phãi luôn luôn ghi nhớ cơ hội sẽ trở thành những gương mẫu gây cảm hứng cho xã hội và trách nhiệm công dân là những đức tính được nhấn mạnh trong cũng như ngoài phạm vi các chương trình giáo khoa. Ngoài ra, sinh viên còn học tập tôn trọng Sáu Ðại Tông Chỉ: Không Tranh, Không Tham, Không Cầu, Không Ích Kỷ, Không Tự Lợi, và Không Nói Dối. Trong nội bộ cộng đồng Viện, giáo sư và sinh viên đều không dùng các chất ma túy, không uống rượu, không khiêu vũ, không hút thuốc, không cờ bạc, và không kề cận khác phái. Nam và nữ sinh viên độc thân học tập và cư trú riêng biệt. Tất cả thức ăn trong phạm vi trường sở đều là thức ăn chay.


Các chương trình giáo khoa

Viện tổ chức và cung ứng các chương trình giáo khoa cấp Cử Nhân và Cao Học dưới đây:

Chương Trình Phật Học và Hành Trì Phật Pháp ban cấp văn bằng Cử Nhân và Cao Học Phật Học và Hành Trì Phật Pháp. Chương trình giảng dạy được khai triển trong phạm vi các kinh điển phản ảnh những giáo lý Phật giáo chính thống và sự hành trì các giáo lý ấỵ Sau khi hoàn thành các lớp dự bị cao cấp, các sinh viên có thể chuyên học những kinh điển mà họ lựa chọn.

Chương Trình Cao Học Giáo Khoa Phật Học cũng được cung ứng để đào luyện sinh viên trở thành giảng viên ở các cấp trung học đệ nhất và đệ nhị cấp, và cấp đại học.

Chương Trình Ngôn Ngữ Phật Học và Phiên Dịch ban cấp các văn bằng Cử Nhân và Cao Học về Phiên Dịch Kinh Ðiển Phật Giáo. Chương trình này ứng dụng vào các ngôn ngữ truyền thống của Kinh điển Phật giáo, cũng như các ngôn ngữ được phiên dịch. Những ngôn ngữ này hồm có Hoa Văn, Phạn Văn, Anh Văn và những ngôn ngữ thông dụng khác. Mục tiêu của chương trình là đào luyện những chuyên gia có thể phiên dịch một cách thông thạo các kinh điển Phật giáo, đồng thời cũng phải lưu tâm đến các yếu tố văn hóa và ngôn ngữ của nguyên bản cũng như đối với các dịch bản.

Chương Trình Hán Học ban cấp văn bằng Cử Nhân Hán Học. Chương trình này cung ứng một căn bản vững chãi về Hoa văn, văn chương Trung Hoa, lịch sử, triết lý, văn hóa, và truyền thống tôn giáo Trung Hoa.


Thủ Tục Nhập Học và Các Chi Tiết Khác

Viện Ðại Học PGPG thu nhận sinh viên cấp Cử Nhân và Cao Học toàn thời gian. Viện cũng nhận những sinh viên không toàn thời gian và những sinh viên không cần văn vằng. Niên khóa gồm hai lục-cá-nguyệt mùa thu và mùa xuân. Cũng có một khóa học mùa hè, và một khóa tu cấp tốc mùa đông. Cả hai khóa mùa hè và mùa đông đều có cấp tín chỉ.

 

tdhpgpg.jpg (5670 bytes)

vnctgtg.jpg (5581 bytes)

dharmawheel.gif (14042 bytes)

cthltncs.jpg (6882 bytes)

tthdlthbd.jpg (7218 bytes)

 

trangnha.jpg (3649 bytes) vedautrang.jpg (2795 bytes)