Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

   

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

          

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Bồ Đề Hải 2

Khai Thị

 www.bodehai2.com : Bánh Xe chuyển Pháp dưới dạng MP3 qua ba ngôn ngữ: Anh, Hoa và Việt moi.jpg (1067 bytes)

Kinh Sách Băng Ấn Hànhmoi.jpg (1067 bytes)

Bản Tin tháng 9, 1991

Bản Tin tháng 9/1991 (PDF)

Đây là bàn tin Việt Ngữ đầu tiên của Kim Sơn Tư trưc thuộc Đại Học Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành.

Ngoài Khai Thị và Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa, tin tức Phật sự cũng như Chương Trình tu học của Đại Học Pháp Giới sẽ được đăng hằng tháng.

TU ÐẠO CẦN CÓ TÂM KIÊN TRÌ KHÔNG ÐỔI

Hòa Thượng Tuyên Hóa

(Vạn Phật Thành ngày 6 tháng 6 năm 1982)

Tin Phật Sự

Chương trình Tu học cho tháng Mưới tại Vạn Phật Thánh Thánh.  

1. Ngày 28 tháng 8 (dl) - Chủ Nhật. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia.

2. Tối ngày 20 tháng 10 (Chủ Nhật) cho đến tối ngày 27 tháng 10 (Chủ Nhật) Quán Âm Thất (7 ngày).

3. Tối ngày 27 tháng 10 (Chủ Nhật) cho đến tối ngày 3 tháng 11 (Chủ Nhật) Thiền Thất (7 ngày).

 

  

Phát Hành :


Gold Mountain Sagely Monastery

800 Sacramento Srêt

San Francisco. CA 94108

Tel: (415)421-6117

 

 

Last Update : DVT, February 10th, 2003

 

Cố Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới

Sáu Ðại Tông Chỉ Của Vạn Phật Thánh Thành:

Không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không dối trá.

Thực hành phương châm :

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không van nài.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy theo nhân duyên, nhưng không đổi chí hướng.

Không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh.

Xã mình vì Phật sự.

Cứu người là bổn phận.

Sửa đời là việc Tăng.

Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy

Hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy

Vậy mới truyền thừa mạch huyết Tổ sư tâm truyền.

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4 

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

  Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

  Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

  Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

  Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

  Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Hoa Sen Ngày Xuân

  Ý Nghĩa Chân Chính của Quy Y


  Vạn Phật Thánh Thành cttb_gate_small.jpg (1782 bytes)