Chinese | Vietnamese

Vì Sao Có Thiên Tai ?

Tuyển tập khai thị của Hòa thượng Tuyên Hóa

Trí Tuệ Chi Nguyên (Nguồn Trí Tuệ) số 249

@

Năm nay là một năm mà mọi người nên có sự đổi mới tự thân. Khi đổi mới được tự thân thì tai nạn gì cũng không có, còn nếu không biết sửa đổi thì bất kỳ tai nạn gì cũng có thể xảy ra. Cho nên có lỗi lầm thì phải sửa đổi.

@

Thế giới này vì sao mà xấu xa đến như vậy? Đó là do lòng ích kỷ của con người gây ra, ai cũng ích kỷ, đó chính là lòng tham. Người có tâm tham thì không chịu làm lợi cho người khác. Quý vị không chịu làm lợi cho người khác, và người khác cũng không chịu làm lợi cho người khác nữa, do vậy, thế giới này ngày càng có sự tranh đấu quyết liệt. Quý vị thử quan sát mà xem, thế giới này có chiến tranh là đều là từ lòng tham, lòng ích kỷ của con người mà ra. Nếu con người không có tâm ích kỷ, không có tham lam thì sẽ không có chiến tranh. Có người nói không thể có chuyện này được. Bất luận là có thể hay không, tự bản thân chúng ta phải làm trước. Tối thiểu là chúng ta tự mình không tham, không ích kỷ, thì thế giới của chúng ta sẽ bình an vô sự. Thế giới của quý vị được bình an; người khác không tham, không ích kỷ thì thế giới của họ cũng sẽ bình an. Nếu thế giới của mỗi người đều được bình an thì toàn thế giới cũng sẽ bình an. Cho nên không phải là do bản thân thế giới bình an mà chính là vì lòng ích kỷ và lòng tham của con người không còn tác quái. Nếu quý vị có thể sửa đổi chính mình, không còn tánh ích kỷ thì thế giới sẽ không có chiến tranh.  

Hôm nay ở San Francisco có người hỏi tôi: "Bạch Hòa Thượng, năm nay sẽ như thế nào? Tôi đáp: Hôm nay trong các vị nếu có người nào không có tâm sân hận thì người đó sẽ không có tai nạn; người nào có nhiều sân hận, tai nạn sẽ tìm đến, vì tai nạn phát sanh từ lòng sân hận của con người. Nếu ai cũng có lòng từ bi, không có tâm sân hận thì thế giới này sẽ không có bất kỳ một tai nạn nào.

Nói đến đây, tôi cũng phải nói ra để mọi người nghe một đạo lý khó tin. Dù quý vị có không tin thì tôi vẫn cứ nói, tôi không quan tâm đến chuyện quý vị có tin hay không. Vì sao vậy? Nếu cứ chờ cho người khác tin thì vô phương. Bất luận việc gì, dù thật hay giả, cũng luôn có một số người tin theo và có một số người không tin. Không chỉ lời tôi nói mà ngay cả lời Phật nói, thiên ma ngoại đạo cũng kêu gọi quyến thuộc của chúng không nên tin theo, huống hồ là tôi.

Họ không tin việc gì? Vào năm 1968, lúc đó ở San Fransico thường xảy ra động đất, các nhà tiên tri, các nhà khoa học gia, chuyên gia này chuyên gia nọ, nhà này nhà kia đều dự đoán rằng: San Francisco chắc chắn sẽ có động đất. khiến cho những người có tiền đều hoảng sợ rời bỏ San Francisco, chuyển đến nơi khác. Vào ngày mùng một tháng Giêng, tôi có nói với mọi người một câu mà đến nay có người vẫn còn nhớ: Ngày nào tôi còn ở San Francisco, tôi sẽ không để cho động đất xảy ra.

Quý vị nói xem, lời nói này có ai tin không? Không người nào dám tin, đến cả nghe cũng không còn dám nghe, làm như nghe là bị phạm pháp. Vì sao vậy? Vì không được phép!

- Trận động đất này, ông có quyền lực gì mà không cho phép nó xảy ra?

Làm sao quý vị biết không có quyền? Làm sao quý vị biết tôi không có quyền? Nếu tôi có quyền lực này, quý vị sẽ nói sao đây? Tôi đã bảo ngày nào tôi còn ở San Francisco, tôi sẽ không cho phép động đất xảy ra, không phải là không có động đất, mà là không cho phép đất động. Tôi đã nói như thế. Việc này có một cách giải thích, giải thích như thế nào? Nếu động đất lớn thì sẽ biến thành động đất nhỏ, động đất nhỏ sẽ trở nên không có, tuyệt đối không có một tai nạn nào! Thế còn năm nay thì sao? Năm nay thì chưa có hợp đồng, mấy ngày trước có động đất xảy ra, nhưng ở tại thành phố Livermore chứ không phải ở San Francisco, đã khiến nhà máy hạt nhân bị hư hoại nặng, tổn thất hơn mười triệu đô la. Đó là vì tiền của đất nước này quá nhiều, cho nên mới làm cho nó bị tổn thất chút ít. Chúng ta nên hiểu trận động đất này có nguyên nhân từ đâu? Do yêu ma quỷ quái quá nhiều cho nên đất mới rúng động một chút, khiến chúng phải sợ hãi, khiến những cặp đồng tính luyến ái sẽ không an ổn. Những người này về sau sẽ chết, động đất sẽ làm chết những người đồng tính luyến ái, vậy phải làm sao đây? Cho nên, bọn họ phải giác ngộ, phải giữ gìn khuôn phép. Tôi không sợ những người này buồn tôi. Thật ra, mọi sự trên thế gian đều thay đổi, đều không cố định. Nghiệp lực của chúng sanh tuy là định nghiệp không thể chuyển, nhưng nhờ có sức Tam muội gia trì nên có thể dung chứa được tội nặng. Đó chính là đạo lý "Nhất thiết duy tâm tạo" vậy.

Do đâu mà có tai nạn? Chính là do lòng người xấu ác!. Nếu người ta sửa đổi được xấu thành tốt thì tất cả tai nạn đều trở nên vô hình. Nếu tâm quý vị không tốt thì dù là tai nạn nhỏ cũng trở thành lớn. Con người nếu biết sửa đổi hướng thiện thì tai nạn lớn cũng biến thành nhỏ. Đừng lo động đất nhỏ! Không có động đất lớn chính là hạnh phúc của mọi người. Tôi là một người đệ tử của Phật, là một người xuất gia, tôi không tin mọi việc trên đời là cố định tuyệt đối, tất cả đều rất linh hoạt. Quý vị xem, có người bị bệnh ung thư chắc chắn phải chết, nhưng cũng có người bị bệnh ung thư không biết vì sao đột nhiên lại hết bệnh, tất cả đều không cố định, ngay cả bác sĩ cũng không hiểu vì sao. Năm nay là một năm mà mọi người nên có sự đổi mới tự thân. Khi đổi mới được tự thân thì tai nạn gì cũng không có, còn nếu không biết sửa đổi thì bất kỳ tai nạn gì cũng có thể xảy ra. Cho nên có lỗi lầm thì phải sửa đổi.

Chú Lăng Nghiêm bao gồm tất cả chúng Thiên thần, tất cả chúng Thiên tướng, tất cả chúng Công tào, tất cả Thiên Vương, Thánh hiền, chư Phật Bồ-tát, chư vị chứng bốn quả A-la-hán. Khi tụng Thần chú này thì tất cả quỷ thần đều phải cung kính tuân thủ quy củ, bởi vì lời Chú này đều là tên của các vị Quỷ Thần Vương, quỷ thần một khi nghe đến tên Đại Vương của họ đều sẽ tuân hành theo khuôn phép, giữ gìn quy pháp, không dám làm điều sai trái xấu ác. Vì lẽ này, chúng ta phải thường xuyên trì tụng Chú Lăng Nghiêm, có như vậy mới nhận được cảm ứng lớn, thế giới sẽ không còn tai nạn nữa. Do vậy nên biết năng lực của Chú Lăng Nghiêm thật không thể nghĩ bàn. Mong rằng sẽ có nhiều người biết đến sự mầu diệu của Chú Lăng Nghiêm, ra công hành trì, giúp cho thế giới mai sau được bình an. Bây giờ chúng ta giảng giải và trì tụng Chú Lăng Nghiêm cũng là một việc làm giúp cho thế giới chuyển hóa mọi tai nạn.

@