English | Vietnamese

 

Trưa chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 1973

90.1 Về việc khuyến khích các học viên mới

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Guo Xian là một người Mỹ, mới bắt đầu học ở đây từ khóa hè năm ngoái. Anh ta có thể viết và đọc thuộc lòng Thập Lực bằng tiếng Trung Hoa. Sáng nay, tôi đã thử sự ứng khẩu của anh ta khi tình cờ gặp trên cầu thang. Tôi hỏi :”Thế nào là Thập Lực?” Anh ta đứng đó và đọc thuộc Thập Lực cho tôi nghe bằng tiếng Trung Hoa không một chút do dự.

Quý vị hảy nghĩ lại xem. Một vài người trong quý vị đã học ở đây được vài năm mà vẫn chưa thể nhớ bản Thập Lực đó. Chẳng phải kỳ lạ lắm sao? 

 

Timely Teachings p. 16