English|Vietnamese

 

Chiều thứ năm, ngày 25 tháng 1,1974

179. Về Việc Để Ý Đến Chuyện Người Khác Là Điều Không n Làm

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ở đây, tất cả quý vị chịu đựng sự thử thách ghê gớm liên tục không ngừng, dậy sớm và thức khuya. Cứ để ý những người khác thay vì để ý chính bản thân quý vị sẽ là một lầm lỗi rất lớn.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần 4, trang 344, đoạn 3)