English|Vietnamese

 

Tối thứ Tư ngày 7 tháng 3, năm 1973

Về Việc Cần Chú Ý Đến Thức Ăn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

À!  Đối với những vị nào thích ăn uống, hôm nay có tin vui: Thứ Bảy này, Quả Minh [Ghi chú ban biên tập: Hoa Hậu trước đây của phố Tàu] sẽ làm cơm chay cúng dường đại chúng. Hãy mua rau cải vào thứ Sáu và cô Wang sẽ nấu vào thứ Bảy. Quý vị có thể chuẩn bị chỗ cho bao tử mình. Đừng nên ăn quá nhiều bây giờ để dành chỗ cho thứ Bảy. Nhưng cũng đừng ăn đầy bụng vì ngày Chủ nhật cũng có thêm một bữa cúng dường cơm chay. Cô Wang muốn tự mình nấu và đãi mọi người một bữa cơm chay. Ngoài ra, vào Chủ nhật, chúng ta sẽ có hai vị khách là Giáo sư Yao và Giáo sư Tạ (1).

Cho nên, hãy chuẩn bị chỗ trong bụng quý vị để cuối tuần này có thể ăn nhiều hơn. Quý vị chắc ngạc nhiên vì sao tôi khuyến khích quý vị ăn nhiều thêm. Nếu quý vị ăn nhiều thì sẽ có nhiều sức để tu hành và cũng sẽ càng trở nên có khả năng hơn để nhập Tam Muội (Định). Tuy nhiên những thức ăn dành cho những người tu hành chúng ta không nên quá ngon. Tôi đã cảnh báo cô Wang là không nên làm những món ăn quá ngon, quá tuyệt hảo vì tôi sợ các đệ tử tôi ăn quá nhiều đến bể bụng. Lúc đó không những không có công đức mà người thí chủ còn tạo tội nữa. Ở Hương Cảng, cô ta nấu cơm chay cho ba vị đệ tử xuất gia của tôi và họ nói với tôi là ngày hôm sau, họ hết ăn nổi luôn.

 

Timely Teachings, trang 180.

 

Ghi chú:

(1) Giáo sư Tạ Băng Oánh (Hsieh Ping Ying 謝冰瑩) http://www.drbachinese.org/vbs/1_100/vbs20/20_7.html   http://www.nytimes.com/2000/01/27/books/hsieh-ping-ying-93-a-chinese-feminist-author.html