English|Vietnamese

 

Tối thứ Hai, ngày 29 tháng 1, năm 1973

Về Sự Khó Khăn Từ Bỏ Quyền Lực Và Tài Sản

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ngày mai quý vị sẽ gặp một Phật tử người Mỹ gốc Hoa, là người hộ trì Tam Bảo.  Ông ấy đã phát đại Bồ Đề Tâm và ủng hộ Phật pháp.  Ngày mai ông ta sẽ đến để xem qua chùa Kim Sơn, là thùng nước đá, để xem các “thịt lạnh” trong đó. Cho nên nếu khoảng trưa mai có các vị cư sĩ hộ pháp nào của Kim Sơn Thánh Tự có thời gian thì xin mời đến dự cơm trưa tại đây và để gặp vị cư sĩ đã phát đại Bồ Đề Tâm này. Các vị làm việc bên ngoài sẽ không có thời giờ nhưng các vị nào không bận rộn thì được hoan nghênh đến đây.

Chúng ta nên tụ tập đông đúc như là một chứng cứ là các đống thịt lạnh này vẫn chưa tê cứng đến độ không thể ăn được và cũng để cho thấy chúng ta vẫn còn có thể ăn. Quý vị nên gặp vị cư sĩ này, đây là một dịp tốt. Ngoài ra ông ta còn có thể có đem theo một cuốn phim Phật Giáo. Chúng ta trước đây đã có xem phim này một lần rồi, nhưng lần này ông ta rất thành tâm, ông nói là sẽ đem phim đó theo. Những ai đã xem rồi thì có thể xem thêm lần nữa, còn ai chưa xem thì sẽ được xem.  Nhưng dù gì đi nữa, hãy gặp người này. Ông có một sự hiểu biết thông thạo về Phật Pháp.

Cách đây vài ngày, ông ta có tham dự một thất niệm Phật ở New York (Nữu Ước) và trong khoảng thời gian khóa tu đó ông đã không hề nghe điện thoại, không làm việc công ty hay nói chuyện với người bên ngoài. Có thể ông ta có chuyện trò với những người tham dự khóa tu niệm Phật vì ông ấy đã không có phát nguyện tịnh khẩu.  Do đó, có lẽ ông ta đã chuyện trò với cả ngưòi nam lẫn người nữ.

Thông thường mọi người thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng trong các thất niệm Phật của chúng ta. Nhưng khóa lễ mà ông ấy tham gia ở New York lại bắt đầu vào 5 giờ sáng và mọi người nghỉ ngơi lúc 9 giờ tối. Sự khác biệt là thời khóa của họ ngắn hơn một chút. Tôi nghe nói là ông ta có 600 nhân viên người Mỹ làm việc cho ông, nhưng trong suốt một tuần của thất Niệm Phật đó, ông không hề để ý tới công việc trong sở làm. Đương nhiên là sau khi tuần lễ niệm Phật kết thúc thì ông ấy sẽ trở về lại coi sóc công việc của ông ta. Tôi hy vọng ông ấy sẽ không chỉ ngừng lo các công việc công ty của ông ta trong một tuần mà luôn cả trong một năm. Thật vậy, tôi mong là một ngày nào đó ông ta sẽ hòan toàn không còn bận tâm chăm sóc các chuyện phiền toái đó nữa, như thế là tốt nhất. Tuy nhiên thật không dễ cho ông ta từ bỏ số tiền nhiều như thế.

 

Sách Timely Teachings trang 273.