English|Vietnamese

 

Tối thứ Ba, ngày 9 tháng 1, năm 1973

Về Sự Cả Gan Chỉ Trích Do Vô Minh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Một số người không biết gì về các thuật ngữ Phật Giáo và không hiểu gì về giáo lý Phật Đà, thế nhưng họ dám cả gan chỉ trích đạo Phật, nói là đạo Phật thì sai về cái này hay cái kia. Thực ra, họ không có cách gì nhận ra được cái gì sai hay đúng. Chúng sanh quá mê muội đến mức trong cơn mê đó họ vẫn tiếp tục làm các việc mê lầm, trong mê si họ làm chuyện hồ đồ. Thật là đáng thương hại!


Dịch từ sách "Timely Teachings" , trang 238.