English and Chinese | Vietnamese

 

Trích Từ Buổi Vấn Đáp Của Nhóm Phiên Dịch Ngôn Ngữ Tây Ban Nha Với Pháp Sư Hằng Tŕ

 

Tỳ Kheo Ni Hằng Trì

 

 

Lời ban biên tập: Pháp Sư Hằng Tŕ, vị ni sư trưởng thâm niên nhất của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA) được mời trả lời các câu hỏi của nhóm phiên dịch ngôn ngữ Tây Ban Nha (Spainish) trong Hội Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo (BTTS) vào trưa ngày 05 tháng Chín ở thư viện trường Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (DRBU).

 

Nhóm phiên dịch ngôn ngữ Tây-ban-nha bao gồm nhiều thành viên từ các nước Ecuador, Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ, Á Căn Đ́nh và Venezuela. Ngày hôm đó có 7 người tham dự trực tuyến online và có 5 người có mặt trong pḥng thư viện. Tỳ Kheo Ni Cận Đăng là người điều hợp chương tŕnh tại thư viện Đại Học Phật Giáo Pháp Giới và giúp phiên dịch.  

 

Hỏi: Phương pháp nào là tốt nhất để tu hành, để khai mở trí huệ và để truyền bá Phật Pháp?

Đáp: Cách tốt nhất là làm những ǵ mà quư vị thích làm, như tụng chú, ngồi thiền, làm công quả cho Chùa, bái lạy, xướng tung, đó là phương pháp tốt nhất. Sau khi quư vị làm những ǵ ḿnh thích, quư vị sẽ thực hành hằng ngày. Khi thực hành như vậy, quư vị cảm thấy hạnh phúc và sẽ không cố dụng công quá sức ḿnh có thể làm trong một ngày. Trí huệ của chúng ta sẽ tự nhiên khai mở khi chúng ta tu tập hằng ngày, khi ḷng cảm thấy tự tại an b́nh và khi chúng ta không tự ḿnh gây quá nhiều áp lực. Từ từ trí huệ của chúng ta sẽ mở ra. C̣n để truyền bá Phật Pháp, quư vị có thể làm theo những ǵ tôi mới nói, quư vị có thể làm gương cho người khác noi theo. Quư vị có thể là một người cư sĩ mà ai thấy th́ đều hoan hỷ. Mỗi ngày khi quư vị tu những pháp của ḿnh, mỗi ngày quư vị tu hành, ngay chính việc này là giúp cho sự hoằng pháp mà không cần làm ǵ thêm nữa.

Khi chúng ta truyền bá Phật Pháp và có người yêu cầu quư vị nói vài lời về Phật Pháp, quư vị có thể kể câu chuyện hay không? Th́ quư vị không nên nói: "Ô! Tôi không thể nói được, tôi không xứng đáng". Quư vị nên nói: "Ồ! Được,, tôi có thể kể cho quư vị nghe một câu chuyện". Rồi quư vị nói về danh mục Phật Pháp, quư vị nói về Tứ Diệu Đế, Lục Độ Ba La Mật, và quư vị nói về sự hiểu biết chút đỉnh mà ḿnh biết. Ít ra quư vị phải nói chút ít, khi muốn hoằng pháp quư vị phải sẵn sàng chia sẽ. Cho nên lần sau có ai yêu cầu thuyết pháp, quư vị nhớ là phải nói chút ǵ đó. 

 

Hỏi: Ngă là ǵ?

Đáp: Ngă đến từ tâm thức của chúng ta, nó hoàn toàn là hư vọng. Đó cũng là kẻ mà chúng ta nghĩ đó là ḿnh. Theo Phập Pháp, điều này là một sự sai lầm - kẻ mà chúng ta nghĩ đó là ḿnh.

 

 

Hỏi: Cái Ngă không phải có sự khởi đầu sao?

Đáp: Đúng vậy, theo Phật Giáo th́ có sự bắt đầu. Trong Kinh Lăng Nghiêm, nếu quư vị xem trong quyển thứ tư, bản dịch tiếng Anh, quư vị sẽ thấy có ǵ đó xăy ra. Lúc đầu chúng ta đang tốt, không có vần đề ǵ cả. Nhưng v́ một lư do nào đó chúng ta "Động". Khi động, lúc ấy có một vật xuất hiện, và vật thứ hai hiện ra là ngă. Trong Thiên Chúa Giáo nguời ta nói về thuyết sáng tạo. Trong đạo Phật chúng ta nói là không có ai tạo ra chúng ta cả, chính chúng ta tự ḿnh tạo ra. Vào lúc khởi đầu đó, trong Lăng Nghiêm, đó là sự bắt đầu của Ngă. Đôi khi chúng ta nói về ba cái tướng vi tế là nơi cái ngă bắt đầu.

 

Hỏi: Cái Ngă có chấm dứt không?

Đáp: Có. Quư vị nên đọc Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ tư. Khi nào nó xảy ra? Khi cái Ngă đi tới "Không tướng" th́ lúc đó bản ngă sẽ chấm dứt. Và quư vị cũng phải đọc Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh. Trong đó có nói là quư vị cần cẩn trọng về không tướng. Quư vị có thể khiến ḿnh bị dính mắc vào một nơi mà vẫn chưa hoàn toàn dứt được ngă. Câu trả lời của tôi về "khi nào bản ngă sẽ chấm dứt" là bất cứ lúc nào chúng ta muốn bản ngă chấm dứt. Chúng ta cần phải dụng công về việc này, nhưng bất kỳ khi nào chúng ta muốn, chúng ta có thể làm được ngay. Cho nên đó là tại sao tôi là Phật tử, là v́ điều đó rất thú vị đối với tôi. Tôi có thể ngay bất cứ lúc nào, ngay bây giờ,có thể tự ḿnh dẹp bỏ tự ngă.

 

 

Hỏi: Luật Nhân Quả có phải là lời dạy quan trọng nhất của Đức Phật?

Đáp: Quư vị nghĩ sao?

 

Hỏi: Con nghĩ đó là giáo pháp quan trọng nhất của Đức Phật. Trong cuộc sống hằng ngày khi con nhận thức về luật nhân quả, th́ con cảm thấy tốt đẹp hơn, và cảm nhận sự từ bi chân thật nảy sanh. Nếu con để ư đến sự khởi thủy của các ư nghĩ của ḿnh khi hành động th́ con sẽ nhận biết được luật nhân quả trong cuộc sống hằng ngày của con. Cho nên, phải rồi, con tin là đó là giáo pháp quan trọng nhất của Đức Phật.

Đáp: Qúy vị trả lời cho câu hỏi của ḿnh rất hay. Điều này có thể đúng cho trường hợp quư vị nhưng có thể không chính xác với người khác. Đạo Phật là như vậy, nếu giáo pháp đó hữu hiệu với quư vị th́ đó là pháp tốt nhất cho ḿnh và quư vị nên làm đúng y như quư vị đang làm.

 

Hỏi: Nếu con áp dụng luật nhân quả như là lời giáo huấn quan trọng nhất trong đời sống hằng ngày th́ điều này có lợi ích cho sư tu tập nội tâm của con không?

Đáp: Có chứ, việc áp dụng luật nhân quả đó sẽ giúp ích và tôi nghĩ quư vị đă trả lời tốt đẹp khi quư vị nói về những ǵ đă học được về ḷng từ bi từ luật nhân quả, về chính bản thân ḿnh và về cách đối xử với người khác. Việc áp dụng luật nhân quả đó đang giúp ích cho quư vị, cho nên, đúng như vậy, quư vị có thể xem đó là điều quan trọng nhất và nó sẽ giúp ích cho ḿnh. Có thể sau này khi tiến xa hơn th́ quư vị sẽ khám phá ra điều khác quan trọng hơn nữa nhưng chuyện đó không quan trọng. Bây giờ nếu áp dụng hiểu biết về nhân quả đang giúp ích cho quư vị th́ hăy xử dụng hiểu biết này.

 

Hỏi: Con sợ rằng con không thể nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm đầy đủ được v́ con không hiểu Hoa ngữ.

Đáp: Không đâu! Khi tôi đến với đạo Phật tôi không biết người Hoa, không biết tiếng Hoa cũng như không biết Kinh Phật là ǵ. Tôi chắc chắn cũng không biết Lăng Nghiêm là ǵ và điều đầu tiên mà Ḥa Thượng giảng dạy lại là Kinh Lăng Nghiêm. Tại v́ trong Kinh này có những điều Đức Phật không hề nói đến ở bất cứ nơi nào khác. Một trong những điều đó là bảy cơi. Trong bảy cơi, Đức Phật đă giảng rất kỹ càng với nhiều chi tiết v́ sao chúng ta tái sanh ở một cơi nào đó, nhưng Ngài cũng nói cho chúng ta biết là chuyện này không phải là vĩnh viễn.

Tôi khi xưa vốn theo đạo Tin Lành, phái Giám lư (Methodist), là người đạo Thiên Chúa, và tôi thường vào thư viện đọc hết các bài luận khác nhau về Thánh Kinh (Bible) để t́m câu trả lời cho những câu hỏi. Và những ǵ tôi học được là hầu như mọi sự việc xảy ra đều là vĩnh viễn. Khi tôi đến với Phật Giáo, tôi được biết Thiên Chúa Giáo được gọi là “Chũ nghĩa Vĩnh Cửu" v́ tất cả mọi sự việc đều là vĩnh viễn. Nào quư vị nghĩ xem, quư vị sống một kiếp này rồi vĩnh viễn lên thiên đàng hay vĩnh viễn xuống địa ngục. Và trong một kiếp này, theo quan điểm của đạo Thiên Chúa và theo như tôi hiểu, các loài thú vật là để cho chúng ta sử dụng, để chúng ta ăn, khai thác và thế giới này luôn luôn là như vậy. Tôi đă đi dạy tại trường đại học trong nhiều năm và tôi có thăm ḍ với các sinh viên không theo đạo Phật, họ đă xác nhận quan điểm như vậy. Quư vị có một kiếp sống này, rồi quư vị sẽ vĩnh viễn lên thiên đàng hay vào địa ngục, và như thế, tất cả mọi thứ tại đây là để cho loài người chúng ta sử dụng và khai thác.

Đạo Phật th́ khác. Chúng ta có thể thành súc vật – đây là một điều làm sửng sốt - hay chúng ta có thể xuống địa ngục, hay trở thành thiên nhân hay thiên thần hộ mạng, một hộ pháp. Đạo Phật nói là con đường luân hồ́ của chúng ta qua các kiếp sống có thể là bất cứ các điều đó. Cái khác biệt ở chỗ là đạo Phật nói nó chỉ tạm thời trong một thời gian thôi. Là bao lâu? Lâu bằng sự xứng đáng của ḿnh với khoảng thời gian đó. Nếu đó là cơi giới tốt th́ chúng ta có nhiều phước báo, tiền bạc, nhiều thức ăn và nhiều sự vui sướng. Nhưng chỉ là trong khoản thời gian lâu xứng đáng với ḿnh. Và nếu là cơi giới xấu - thí dụ như những kẻ khủng bố là những người vô cớ muốn tự giết ḿnh hay giết hại người khác, họ cũng chỉ bị như vậy trong khoảng thời gian xứng đáng với họ và rồi họ sẽ trở thành cái khác, hy vọng cuối cùng là cái ǵ tốt lành hơn. Đạo Phật dạy là chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta có tiềm năng để luôn được hoàn thiện hơn. Và không có cái ǵ là vĩnh viễn đối với nghiệp của chúng ta. Chỉ đoạn này thôi cũng đáng cho những người không phải là Phật tử phải đọc, huống ǵ là Phật tử. Tôi thật vui mừng là được đọc điều này khi c̣n trẻ.

 

 

Hỏi: Chúng ta làm sao giảm thiểu hay dứt trừ được Ngũ Uẩn?

 

Đáp: Trong Kinh Lăng Nghiêm có một phẩm gọi là "Năm Mươi Ấm Ma". Đức Phật không hề nói đến phẩm này ở bất kỳ nơi nào khác, Ngài cũng không nói đến v́ được hỏi. Đức Phật nói phẩm này là v́ Ngài biết chúng ta không thể biết để mà hỏi. Phẩm này sẽ thật sự trả lời cho câu hỏi của quư vị. Chúng ta làm sao giảm thiểu hay diệt trừ ngũ uẩn? Là nhờ sự tham thiền. Nếu quư vị đọc phẩm này trong Kinh Lăng Nghiêm và nếu quư vị đọc phần kinh văn đoạn đầu và đoạn cuối của mỗi ấm ma, phẩm này sẽ cho quư vị biết ấm ma lúc đầu và lúc cuối như thế nào. Kinh văn sẽ cho quư vị biết một khi ấm ma không c̣n th́ quư vị sẽ có năng lực ǵ và sẽ đạt đến tŕnh độ nào. Quư vị có thể nghiên cứu phẩm này.  Lời lược giảng của Ḥa Thượng Tuyên Hóa cho biết là dù có vượt qua được những ấm ma đó cũng chưa phải là giác ngộ hoàn toàn.  Tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Phẩm này rất là phi thường và chúng ta những người học Phật cần nên đọc nó. Tôi rất vui mừng đă sớm được đọc kinh này.

 

Hỏi: Đây là điều tốt cho chúng con ở Mễ-Tây-Cơ đọc kinh Lăng Nghiêm v́ ở đây có quá nhiều bạo lực và v́ chúng con đang trải qua thời điểm khó khăn tại đây. Tụng chú Lăng Nhiêm có tốt không?

Đáp: Có. Quư vị nên biết không phải riêng quốc gia của quư vị đang gặp phải bạo động. Quư vị không phải đơn độc đâu. Thần chú này có lợi ích cho thế giới. Ḥa Thượng có nói, hễ khi nào c̣n có người có thể thuộc ḷng và tŕ tụng chú này th́ thế giới sẽ không bị tan rả. Ngài nói khi nào không làm được như vậy nữa, khi nào không c̣n có ai có thể thuộc ḷng chú Lăng Nghiêm th́ lúc đó sẽ có nhiều “người” mà không phải là người thật xuất hiện. Họ là những thực thể, những loài có khả năng hiện thân người và gây xáo trộn trong nhân gian. Ḥa Thượng nói khi chính quyền tan rả - chúng ta hiện nay đang có rất nhiều trường hợp như vậy ở Trung Đông và Âu Châu - th́ sự hỗn loạn xảy ra cho đến khi có chính quyền mới ổn định trật tự. Trong thời gian hỗn loạn đó sẽ có rất nhiều thực thể đó biến ra h́nh người và giúp gây náo loạn. Họ không phải là người thật. Nhưng khi Chú Lăng Nghiêm ở trong tâm của con người và họ có thể tụng chú đó được, th́ oai lực của Chú Lăng Nghiêm sẽ khiến sự hỗn loạn không xảy ra. Khi không c̣n ai tụng chú Lăng Nghiêm nữa th́ hỗn loạn có thể xảy ra. Khi hỗn loạn xảy ra, th́ tiến tŕnh thay đổi chính quyền sẽ càng khó hơn nữa. Cho dù quư vị không nhớ thuộc ḷng chú Lăng Nghiêm, nếu quư vị có thể tụng tŕ chú được th́ tốt lắm.

Quư vị hỏi tôi về Mễ-Tây-Cơ - Mễ, Mỹ, Canada, Âu Châu, Úc Châu -  tất cả mọi nơi quư vị tụng Chú, cho dù là không thuộc ḷng, cũng sẽ giúp ích. Và nếu quư vị có thể học thuôc ḷng một vài phần nào đó của Chú và sữ dụng những phần đó th́ điều đó c̣n giúp ích nhiều hơn nữa. Không những quư vị giúp cho Mễ-Tây-Cơ mà c̣n giúp giảm đi các xung đột giữa Mễ và Mỹ. Nói một cách khác, quư vị giúp tạo sự liên kết tích cực giữa hai nước khi quư vị tụng Chú này. Quư vị có tin tôi không?

 

Hỏi: Con tụng Chú nhưng không hiểu hết những từ ngữ tiếng Phạn, vậy th́ tŕ chú như thế vẫn có giúp ích không?

Đáp: Khi chúng tôi mới bắt đầu học, chúng tôi không biết tiếng Phạn, và tôi cũng không biết tiếng Hoa, chỉ biết lời phát âm thôi. Ḥa Thượng nói: Có, sự tụng Chú có giúp ích. Về sau Ngài giải thích toàn bài Chú.

 

Lời ban biên tập: Vào lúc cuối của buổi vấn đáp, một trong các thành viên trên mạng của ban phiên dịch tiếng Tây-ban-nha tỏ ư muốn Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA) mở một tu viện chi nhánh tại Mễ-tây-Cơ. Một thành viên khác muốn thỉnh Pháp sư giảng về Kinh Lăng Nghiêm tại Mễ-Tây-Cơ v́ đây là bản kinh đầu tiên Ḥa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng tại Mỹ cho các đệ tử người tây phương. Ngoài ra giảng kinh Lăng Nghiêm tại một quốc gia chưa có Phật Pháp sẽ giúp cho Chánh Pháp mau phát triển tại nơi đó.

 

 

Ghi chú:

(*) Bảy cơi (Thất thú): Địa ngục, quỷ đói, súc sanh, người, thần tiên, trời, và a-tu-la.