Hòa Thượng Tuyên Hóa - Bồ Tát Hạnh

 

(Pháp ngữ của Hòa Thượng) -  Hòa thượng kể lại lúc Vạn Phật Thánh Thành tổ chửc Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới lần thứ nhì tại VPTT vào năm 1987 thì có những người đến biểu tình phản đối (xem thêm lời kể của Thầy Hằng Thật), Hòa Thượng đã nói với họ như sau và họ đã ra về không biểu tình phản đối nữa. - 

Cho dù quý vị chửi tôi, đánh tôi, thậm chí cầm dao giết tôi, tôi cũng chào đón quý vị. Vì sao lại như thế? Vì tôi có được tinh thần của chúa Giê Su bị đóng đinh trên thánh giá, một tinh thần hy sinh. Quý vị muốn ra uy như thế nào, tôi cũng đều hoan hỷ. Quý vị đã vào trong đây rồi, nếu đói thì dùng cơm, khát thì uống nước, mệt thì ngủ nghỉ, phòng ốc ở đây rất nhiều, cớ gì đứng ở bên ngoài, trước cửa như thế? Bọn họ nghe tôi nói như thế xong, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, nhìn qua nhìn lại rồi kéo nhau ra về, không ra uy nữa.

(Pháp ngữ của Hòa Thượng) Nếu phải nói nhiều, tôi cũng không biết nói gì. Tôi thường bảo với các đệ tử lời nên ít nói lại, bản thân nên làm tốt hơn, phòng ốc nên giảm thiểu, tội nghiệp nên dứt trừ. Các vị ở chung với nhau mà không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì lúc nào cũng đều được vui vẻ. Nếu không tin, quý vị thử làm xem.

(... hình ảnh chuyến hoằng pháp tại Á châu..).

Hang lạnh tuyết bay trắng cả trời

Sen hồng ngày ấy nở muôn nơi

Phật quang tỏa chiếu vô cùng tận

Niệm niệm âm vang pháp tánh lời

Nháy mắt công thành đà toại nguyện

Sát na tiêu tán nạn kiếp xưa

Tịch quang thanh tịnh thường an lạc

Việc lớn xong rồi dạ thảnh thơi.

(Hòa Thượng Tuyên Hóa)