Chinese and English| Vietnamese

Si Ái Triền Miên Thành Thảo Mộc

Ḥa Thượng Tuyên Hóa giảng tối ngày 12 tháng 11, năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành

http://www.drbachinese.org/online_reading/dharma_talks/kaishrlu-2/volume2-ce-04.htm

 

Sự tai hại nhất trên đời là ái t́nh sâu đậm.

Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh.

 

Quư vị xem gốc cây nầy gồm có hai nhánh, song đôi hợp thành một, nhánh trên nhánh dưới kết hợp với nhau, quư vị biết đó là ǵ không? Đây là do vô lượng kiếp về trước có một đôi nam nữ thương yêu nhau rất sâu đậm. Hai người đó phát nguyện rằng: "Tại thiên, nguyện tác tỷ dực điểu. Tại địa, nguyện vi liên lư chi." (1). Nghĩa là nếu sinh lên trời th́ làm đôi uyên ương hai cánh liền nhau, nếu sinh dưới đất th́ nguyện làm gốc cây liền cành. Đôi nam nữ nầy rất chung t́nh, nên kết làm vợ chồng. Cả hai người có một sở thích giống nhau, đó là: ham tiền. Người đàn ông th́ thí mạng để kiếm tiền, người đàn bà th́ thích phung phí tiền, cho nên có qua có lại hết sức hợp t́nh hợp ư.

Tuy nhiên, bởi v́ yêu nhau quá đậm đà nên tạo ra tội nghiệp cũng hết sức sâu dầy. Đời đời kiếp kiếp sinh ra trầm luân, đọa lạc vào đường súc sanh, trở thành ngạ quỷ, cuối cùng đọa địa ngục. Đến nay đôi vợ chồng nầy biến thành thảo mộc. Gốc cây nầy đáng lẽ gồm có hai nhánh, nhưng nó lại sinh trưởng cùng một chỗ, nên măi măi ràng buộc với nhau không xa ĺa. Quư vị thấy không, nhánh bên trái bao quanh lấy nhánh bên phải, nhánh bên phải cũng nhào sang ôm lấy nhánh bên trái, giống như đàn ông đàn bà hai người ôm nhau vậy. Đó mới thấy rằng đôi nam nữ nầy tập khí ái t́nh si mê, hạ liệt bao kiếp rất sâu đậm. Ngày nay chúng thành loại thảo mộc mà cũng không bỏ được ḷng si ái đó. Ở giữa hai gốc nầy có một cục đá, mà hai người nầy quư như châu báu. Cục đá đó là ǵ? Nguyên lai nó là trương mục ngân hàng của họ trong tiền kiếp.

Mấy năm trước có lần chúng tôi vào thành thuyết Pháp. Khi đi ngang qua bờ sông thấy gốc cây nầy, liền nhặt đem về. Quư vị nh́n xem: đầu gốc cây nầy bị chặt đứt, rễ cũng bị chặt mất luôn, lộ ra hai nhánh rất khô cằn, song hai nhánh cây nầy vẫn triền miên ôm chặt lấy nhau. Quư vị không thấy đó đáng thương xót sao?

Như vậy đủ thấy rằng t́nh yêu càng sâu đậm th́ càng nguy hiểm. Đây không phải là chuyện nói chơi nói giỡn đâu. Có người trong bụng nghĩ rằng: "Thầy ơi! Thầy nói Pháp này tôi không thể tin được, bởi v́ nó không có chứng minh, không hợp lư. Đại khái Thầy muốn dọa con nít, nói lời chiêm bao thôi." Tin hay không là do quư vị, tôi không có cách nào làm quư vị tin được bởi v́ đây là Pháp rất khó nói, khó thuyết. Người đă mê luyến ái th́ dù ḿnh có nói cách nào đi nữa họ vẫn không thức tỉnh, không chấp nhận được. Sự tai hại nhất trên đời là ái t́nh sâu đậm. Việc cao thượng nhất là tu đạo thanh tịnh. Không phải người ta không biết lư ấy; biết nhưng cố phạm là v́ chẳng cách ǵ dứt bỏ thói quen đă làm trong nhiều kiếp trước.

Tục ngữ Trung Hoa có câu rằng: "Khi tay đă cầm cây củi khô rồi, th́ y khó chịu bỏ ra để đổi lấy cành hoa." (2). Đó là muốn ví dụ những người luôn luôn chấp trước vào t́nh yêu. Nếu ḿnh nói với họ rằng, hăy bỏ đi những thứ luyến ái đó để tu Đạo là điều quư hơn, chắc chắn họ sẽ cố chấp không muốn quay đầu lại. Rằng:

Thiên vũ tuy khoan, nan nhuận vô căn chi thảo.

Phật môn tuy quảng, nan độ bất tín chi nhân. (3)

Nghĩa là:

Trời mưa rưới nước khắp nơi, song khó tươi nhuận cây cỏ không gốc.

Cửa Phật tuy rộng thênh thang, mà vẫn khó độ kẻ chẳng ḷng tin.

Tôi đă bảo tồn gốc cây nầy lâu năm rồi. Có nhiều người tôi không muốn cho họ thấy bởi v́ có nói pháp nầy cho họ, họ cũng chẳng tin. Tôi phải chờ cho thời điểm chín mùi rồi tôi mới nói. Ngày 24 tháng 10, quư vị từ khắp nơi xa xôi đến đây để triều bái, tôi đem gốc cây nầy ra Vạn Phật Điện. Tuy nhiên cho đến ba tuần sau tôi mới nói là v́ nếu không nói th́ e chẳng c̣n thời gian nữa; nên bất kể là quư vị có tin hay không, tôi cứ kể nhân duyên của gốc cây nầy cho quư vị nghe.

Ghi chú:

Nguyên văn Hoa ngữ:

(1) 在天願作比翼鳥,在地願為連理枝。

Tại thiên, nguyện tác tỷ dực điểu. Tại địa, nguyện vi liên lư chi.

 

(2) 手拿著乾屎橛,你給他麻花他不換。

Thủ nă trứ can thỉ quyết,nhĩ cấp tha ma hoa tha bất hoán.

 

(3) 天雨雖寬,難潤無根之草;
佛門雖廣,難度不信之人。

Thiên vũ tuy khoan,nan nhuận vô căn chi thảo;
Phật môn tuy quảng,nan độ bất tín chi nhân。