宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Phong ch Mẫu Mực Của Vị Đại Đức

Trích Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Hồng Kông - Trang 46-47

Nguyên tác từ sách Hoa ngữ: 上人事蹟 - 香港篇 《覺海慈航度香江》


Trong cảnh
trạng động loạn ở Trung Quốc, đã có rất nhiều tu sĩ ùn ùn chạy xuống Hồng Kông, nên Hòa Thượng lo lắng cho sự an nguy của Đại Lão Hòa Thượng Lai Quả, vị cao tăng đức trọng trong tông môn. Vì vậy Ngài bèn viết thư khuyên thỉnh Lão Hòa Thượng sang Hồng Kông. Từ sự trao đổi thư từ qua lại của các Ngài, chúng ta cũng cảm nhận được phong cách của những bậc Đại Đức. (Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc).

Hòa Thượng kể: Lão Hòa Thượng Lai Quả ở tại chùa Cao Mân, Dương Châu đã từng viết thư cho tôi. Bây giờ tôi không phải nói về bức thư đó, mà nói về cái bao thư đó. Cái bao thư của Ngài ra sao? Là một bao thơ mà Ngài dùng đến hai lần. Làm sao để sử dụng được hai lần? Người ta viết thư gởi cho Ngài, rồi Ngài dùng lại cái bao thư đó, bằng cách lộn ngược cái bao thư bên trong ra để viết thư cho tôi trên bề giấy trống. Bởi vậy, từ xưa đến nay các bậc Cao Tăng Đại Đức đều rất tiết kiệm, không lãng phí đồ vật, cũng không tùy tiện phí phạm. Như các Ngài sẽ không dùng nguyên cả trang giấy viết vài ba chữ rồi vứt bỏ. Lần trước tôi viết một bài kệ tụng cho Quả Tiền bảo chú ta cắt bài kệ đó ra để tôi còn dùng lại tờ giấy đó nữa. Tại sao phải làm như vậy chứ ? Hoàn toàn không phải vì chỉ có một tờ giấy cũng không nỡ bỏ, mà chúng ta phải nên trân quý vật chất của thế giới này. Hy vọng mỗi người quý vị không nên phung phí đồ vật. nếu cứ lãng phí đồ vật, công đức của mình sẽ không còn nữa và mình tu hành cũng không dễ dàng thành công đâu. Do vậy, người tu hành đều phải nên cẩn thận đối với mọi sự việc.