Năng Lực Chú Đại Bi

 

https://youtu.be/RMRA3GZ48Fk?si=ulFUEbfi9fzfbv94

 

 

#34 The Power of Great Compassion Mantra 大悲咒的力量


 

[Nhạc]

 

Năng Lực Chú Đại Bi

 

 

[Nhạc]

 

Ông Alan Nicholson (Quả Quy):

 

Có hai vị sư, hai tu sĩ đầu tiên đã thực hiện Ba Bước Một Lạy, họ đi từ thành phố San Francisco đến thành phố Seattle. Lúc đó chúng tôi vừa mới mua một mảnh đất ở thành phố Seattle để làm Chùa, vì thế họ lễ lạy Ba Bước Một Lạy (đến đó). Khi họ (lễ lạy) đến thành phố Seattle thì Sư Phụ tuyên bố chúng ta sẽ tổ chức "Ngày Hòa Bình Thế Giới" để mừng sự viên mãn hành trình lễ lạy này. Đó sẽ là lễ mừng kéo dài ba ngày. Về cơ bản đó là một pháp hội nhỏ, chúng tôi sẽ có làm lễ, tham thiền và tụng kinh. Nhưng chúng tôi không có đủ chỗ cho tất cả những người tham gia, vì vậy chúng tôi tổ chức pháp hội này trong một công viên tại thành phố Seattle.

Lúc đó ba tôi bị ung thư và tôi đang trì tụng Chú Đại Bi (mỗi ngày) tụng bài Chú Đại Bi 108 lần vào nước và sau đó tôi đưa nước đó cho ba tôi.


Khi Sư Phụ công bố (pháp hội) đó thì tôi đang làm việc tụng chú vào nước cho ba tôi một thời gian dài rồi và ung thư của ba tôi đã biến mất.

Khi Sư Phụ thông báo chúng ta sẽ có Ngày Hòa Bình Thế Giới tại thành phố Seattle, một tối nọ lúc tôi đang tụng chú trước tượng Quan Âm và tôi có ý nghĩ là tôi muốn đi với Sư Phụ, tôi thực sự muốn đến thành phố Seattle. Và sau đó tôi suy nghĩ lại, tôi không thể rời khỏi Chùa, tôi phải làm công việc tụng chú vào nước đặc biệt này, và sau đó phải đưa nước này cho ba tôi để ba tôi có thể uống nước này.

Vì thế sáng hôm sau khi Sư Phụ đến Chùa, ngài nói với tôi: “Quả Quy, con có thể đi Seattle với ta!”, và tôi nói: “Ồ, thưa Sư Phụ, con không thể đi, con phải tụng Chú Đai Bi cho ba con, và đưa nước này cho ba con.”

Sư Phụ nói: “Phật pháp chu biến khắp mọi nơi không chỗ nào là không có, nếu con có thành tâm thành ý thì con ở đâu cũng không quan trọng. Ta có đệ tử khắp thế giới và ta luôn bên họ và nếu con đang làm Pháp môn này con cũng nên biết điều đó. Con thể thực hành Pháp môn ở bất cứ đâu."

Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời với tôi, và xác nhận rằng Phật Pháp thực sự là không cố định. Phật pháp thật khó diễn bày, bao la vô tận và chu biến khắp vũ trụ, và thế là chúng tôi lên máy bay vào một ngày trước (pháp hội) đó.

Lúc đó chúng tôi không có máy điện toán, chúng tôi không thể kiểm tra thời tiết ở thành phố Seattle hoặc kiểm tra tình trạng lưu thông trên xa lộ. Nhưng có người tìm biết ra rằng tại thành phố Seattle trời đang mưa và đó là một cơn bão lớn. Thành phố Seattle thường có lượng mưa lớn trong suốt cả năm, và đây là một cơn bão lớn mùa đông và dự trù sẽ kéo dài trong 3 hoặc 4 tuần tới, một cơn mưa tầm tã. Và có người đề cập chuyện này với Sư Phụ, ngài nói: “Ồ! Đừng lo chuyện đó, ta sẽ lo chuyện đó.” Thế là những người khác thì lái xe đến thành phố Seattle, còn tôi cùng Sư Phụ đi máy bay.

Chúng tôi bay đến thành phố Seattle và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay thì thấy có một vòng tròn hoàn hảo rộng 10 dặm trên thành phố Seattle, trong vòng tròn đó không có mây, giống như có người dùng com pa vẽ một vòng tròn đường kính 10 dặm, không có một giọt mưa nào (trong vòng tròn). Khi chúng tôi đến phi trường thì trời đang mưa, khi chúng tôi đi vào thành phố Seattle thì không có một chút mưa nào. Ở đó trời nắng bầu trời trong xanh, bãi cỏ nơi chúng tôi đang tổ chức lễ hội đều khô ráo. Tôi không biết tin tức báo chí lúc đó nói gì về chuyện này, nhưng chúng tôi đã tổ chức Pháp hội và tổ chức Ngày Hòa Bình Thế Giới.

Chúng tôi lại lên máy bay và vòng tròn đó đã biến mất vửa ngay khi chúng tôi rời đi, và tôi không nghĩ những người khác được nhìn thấy (vòng tròn) đó.

Nếu tôi không lên máy bay với Hòa thượng Tuyên Hóa thì tôi cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này, vì nếu quý vị đang ở trong công viên ở khu vực nơi chúng ta tổ chức (pháp hội) thì chỉ thấy dường như mây tách ra, trời không mưa. Nhưng từ trên không, quý vị có thể thấy vòng tròn rất rõ ràng này. Thật là kỳ lạ, thật rất là lạ lùng.

 

[Nhạc]

6:10

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa:

 

Chú Đại Bi này ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai thành tâm niệm thì người đó đắc được cảm ứng. Chú Đại Bi này nếu ai dùng thành tâm để niệm thì người đó có được cảm ứng linh diệu. Chú Đại Bi thông thấu khắp trời đất. Chú Đại Bi có thể chữa 84.000 loại bệnh trên thế giới, có thể chữa trị tất cả nhưng chỉ với điều kiện là quý vị, người tụng trì Chú Đại Bi, phải dùng tâm thành thì mới có được cảm ứng linh diệu. Mặc dù cần phải có thành tâm, quý vị cũng phải không nói dối thì quý vị tụng trì Chú Đại Bi sẽ có thể có sự cảm ứng linh diệu. Nếu quý vị mỗi ngày đều nói dối thì quý vị niệm Chú Đại Bi sẽ không có sự cảm ứng linh diệu như vậy. (1)

Ưu Bà Tắc (cư sĩ) Quả Quy này, khi anh ấy ở Giảng Đường Phật Giáo, anh tham gia khóa tu học mùa hè. Sau đó anh thường đến đây dụng công tu hành. Phụ thân anh ta đã đến Luân Đôn (London) năm ngoái cùng với anh ta, cả hai người đi du lịch, tại đây anh khám phá ra thân phụ của anh vừa biết ra là ông ta bị cancer bị ung thư. Do đó lúc đang du lịch lần đó, họ bèn nhanh chóng quay về trở về (Mỹ) để chữa bệnh ung thư này, để chữa bệnh cancer này.

Sau một thời gian (chữa bệnh) cũng không đem lại kết quả gì tốt. Do đó vào mùa xuân năm ngoái, mùa xuân last year, tôi từ Hong Kong gọi điện thoại (cho anh), anh nói anh muốn phát nguyện để phụ thân anh không bị chết vì bệnh cancer (ung thư) này. Anh hỏi (tôi) phải làm sao? Lúc đó tôi nói anh niệm Chú Đại Bi. Anh bắt đầu niệm 108 lần Chú Đại Bi mỗi ngày. Sau đó kết quả là bệnh cancer (ung thư) của thân phụ anh không biết đi đâu mất, không còn nữa.

Qua kinh nghiệm của tôi, nếu quý vị thật sự trì Chú Đại Bi thì đúng là vào nước sẽ không bị chết đuối, vào lửa không bị thiêu cháy, gặp dữ hóa lành, hoạn nạn hóa cát tường. Nhưng quý vị cần phải dùng tâm chân thành của quý vị, tâm thường hằng lâu dài để thọ trì đọc tụng thì sẽ có công hiệu. Chúng ta thành tâm đem hết lòng chân thành để giúp quốc gia thoát tai ương hoạn nạn. Chúng ta đem lòng chân thành khẩn thiết dùng Chú Đại Bi hộ trì quốc gia, dùng Chú Đại Bi làm tiêu tan tai họa, dùng Chú Đại Bi làm tăng trưởng thiện căn và trí huệ con người. (2)

 

 

Ghi chú:

 

Nguyên văn Hoa ngữ:

 

(1) 那麼大悲咒啊誰念誰能有感應 , 誰誠心念誰就得到感應這個大悲咒 . 你誰用誠心念的誰就有靈感 . 大悲咒它是通天徹地的 . 大悲咒它是能治世界上八萬四千種病 , 它都能治但是唯一的 . 就是你誦持大悲咒的人要用誠心它才有靈感 . 雖然要有誠心也要 . 你不打妄語你誦持大悲咒 , 才能有靈感 . 你若天天打妄語你念大悲咒它也沒有那麼靈感 .

 

Na ma Đại Bi Chú a thùy niệm thùy năng hữu cảm ứng, thùy thành tâm niệm thùy tựu đắc đáo cảm ứng giá cá Đại Bi Chú. Nhĩ thùy dụng thành tâm niệm đích thùy tựu hữu linh cảm. Đại Bi Chú tha thị thông thiên triệt địa đích. Đại Bi Chú tha thị năng trị thế giới thượng bát vạn tứ thiên chủng bệnh, tha đô năng trị đãn thị duy nhất đích. Tựu thị nhĩ tụng trì Đại Bi Chú đích nhân yếu dụng thành tâm tha tài hữu linh cảm. Tuy nhiên yếu hữu thành tâm dã yếu. Nhĩ bất đả vọng ngữ nhĩ tụng trì Đại Bi Chú, tài năng hữu linh cảm. Nhĩ nhược thiên thiên đả vọng ngữ nhĩ niệm Đại Bi Chú tha dã một hữu na ma linh cảm.

 

(2) 那麼在我的所經驗的大悲咒 , 你能持好了真是入水不溺 , 入火不焚 , 逢凶化吉 , 遇難呈 . 但是就要你用你的真誠心 , 恆遠的心 , 來受持讀誦它就有功效 . 我們誠心拿出真誠 的心為國家消災免難 . 我們來以這個至誠懇切的心為國家來 以大悲咒護國 , 以大悲咒息災 , 以大悲咒來增長人的善根和智慧 .

 

Na ma tại ngã đích sở kinh nghiệm đích Đại Bi Chú, nhĩ năng trì hảo liễu chân thị nhập thủy bất nịch, nhập hỏa bất phần, phùng hung hóa cát, ngộ nan trình tường. Đãn thị tựu yếu nhĩ dụng nhĩ đích chân thành tâm, hằng viễn đích tâm, lai thụ trì độc tụng tha tựu hữu công hiệu. Ngã môn thành tâm nã xuất chân thành đích tâm vi quốc gia tiêu tai miễn nạn. Ngã môn lai dĩ giá cá chí thành khẩn thiết đích tâm vi quốc gia lai dĩ Đại Bi Chú hộ quốc, dĩ Đại Bi Chú tức tai, dĩ Đại Bi Chú lai tăng trường nhân đích thiện căn hòa trí tuệ.

 

 

 

Ngày Hòa Bình Thế Giới tại thành phố Seattle (20 tháng 7, 1974 http://www.drbachinese.org/vbs/1_100/vbs52/news.html )