Chinese | English | Vietnamese

 

 

Lòng Tri Ân Đối Với Thiền Sư Tuyên Hoá

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2020 Kỷ niệm 25 năm Tuyên Hoá Thượng Nhân nhập Niết Bàn

Đệ tử Qủa Chân ( Hằng Thật )

 

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Sư Phụ về cõi Niết Bàn, con muốn suy ngẫm lại những ảnh hưởng tích cực đến cuôc đời chúng con khi gặp được Sư Phụ. Con muốn nói lời cảm ơn và cảm thấy thật biết ơn biết bao về những món qùa mà chúng con đã nhận được từ Sư Phụ suốt bao năm qua.

- Đại diện cho các đệ tử trong tăng đoàn, con xin cảm ơn Sư Phụ đã cho chúng con Pháp danh (quy y) và Pháp hiệu (xuất gia). Các ý nghĩa của pháp danh và pháp hiệu tiếp tục hiển lộ ra thậm chí sau 5 thập niên.

- Cảm ơn Sư Phụ đã cho chúng con quy y và truyền giới luật cho chúng con. Quy y và giới luật như là chiếc la bàn chỉ dẫn đường cho chúng con tránh khỏi những nguy hại và mê mờ.

- Cảm ơn Sư Phụ đã cho chúng con cơ hội để chia sẻ quy y và giới luật với những người khác. Chia sẻ Phật Pháp thật là nguồn an lạc.

- Cảm ơn Sư Phụ về rất nhiều lời khuyên bảo hay mà đa số những lời khuyên đó con đã không nghe theo và mãi cho đến về sau này mới nghe theo.

- Cảm ơn Sư Phụ đã làm gương sống động cho truyền thống hiếu đạo; qua đó phát triển mối quan hệ thiện lành với cha mẹ và anh chị em của chúng con. Những người xuất gia chúng con giờ đây có cảm giác gần gũi với gia đình hơn so với lúc chúng con còn ở nhà trước đây.

- Cảm ơn Sư Phụ về những câu chuyện tuyệt vời và những khuôn mẫu oai nghi của truyền thống Tăng Đoàn vẫn còn đầy sinh động dù sau 2,500 năm.

- Cảm ơn Sư Phụ đã khích lệ việc tu học đạo đức từ nền văn hoá Trung Hoa và nhận biết được giá trị của nền văn hoá Trung Hoa.

- Cảm ơn Sư Phụ đã truyền cảm hứng để chúng con xây dựng lại cuộc sống và sinh hoạt theo Phật pháp.

- Cảm ơn Sư Phụ đã giải thích”Đại Đạo” mà ngài đã thể hội và chỉ cho chúng con tu hành “Đại Đạo”.

- Cảm ơn Sư Phụ đã giới thiệu Kinh Điển cho chúng con, làm Kinh Điển sống lại, và khuyến khích chúng con dùng những đạo lý trong Kinh Điển để tu hành theo.

- Cảm ơn Sư Phụ về tấm gương dũng mãnh và không bao giờ thoả hiệp làm tổn thương đức hạnh.

- Cảm ơn Sư Phụ về tấm gương chân thật và dạy bảo chúng con rằng điều duy nhất mà chúng con nên sợ là sợ chính mình không chân thật.

- Cảm ơn Sư Phụ về tấm gương những lời nguyện và sự kiên định không đổi quyết đi đến nhân tánh hoàn mỹ.

- Cảm ơn Sư Phụ khuyến khích chúng con sáng tác văn sách và nghệ thuật như là công việc chân thật của một người tu hành.

- Cảm ơn Sư Phụ thiết lập những trường học ưu tú và chia sẻ niềm yêu thích học hỏi suốt đời, và chỉ cho các Tăng, Ni niềm vui của việc dạy học.

- Cảm ơn Sư Phụ khuyến khích thúc đẩy chúng con không ngừng để xem việc hoằng dương Phật pháp như là trách nhiệm của chính chúng con.

- Cảm ơn Sư Phụ ban tặng chùa Vạn Phật Thánh Thành cho tất cả mọi người. Vạn Phật Thánh Thành không thuộc riêng về những người Phật giáo. Vạn Phật Thánh Thành thuộc về thế giới, thuộc về những ai chọn theo giới luật và tu hành định lực để đạt được trí huệ viên mãn.

Với tất cả những điều này, thay mặt cho những đệ tử của Sư Phụ, con muốn nói rằng chúng con sẽ cố gắng nỗ lực hết sức, “try our best”, để thực hiện những kỳ vọng cao cả của Sư Phụ đối với chúng con. Chúng con nhớ Sư Phụ rất nhiều.