English | Vietnamese

 

Bài Nói Chuyện Của Thầy Hằng Lai Nhân Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Thầy Hằng Thật:

Tôi xin giới thiệu Thầy Hằng Lai. Thầy sanh tại tiểu bang Washinton phía Tây Bắc nước Mỹ, nơi có rặng núi Cascade, và đó là nơi Thầy được sanh ra và cũng là nơi Thầy thành lập Tu Viện Tuyết Sơn (Snow Mountain Monastery). Sư Phụ nói rằng đó là nơi Thầy có Pháp duyên. Đây là Đệ tử Quả Hồi - là người quay trở lại (1), có câu chuyện về chuyện này, tôi hy vọng một ngày nào đó quý vị sẽ được nghe. Bây giờ chúng ta mời Thầy Hằng Lai vui lòng chuyển Pháp Luân và nói về vị Thầy của mình. A Di Đà Phật.
 
 

Thầy Hằng Lai:
 
Kính thưa chư Phật, chư Bồ tát, Hòa Thượng và đại chúng,

Tôi hôm nay rất hoan hỷ được nói chuyện với quý vị. Hôm nay là ngày kỷ niệm Hoà Thượng Tuyên Hóa nhập Niết Bàn và hằng năm chúng ta đều tổ chức buổi lễ này nhưng năm nay tất nhiên là không thể tụ họp chung với nhau được. Nhưng có một điều mà tôi thật lòng luôn nhớ mãi về Hòa Thượng đó là lòng từ bi và kiên nhẫn của Ngài. Hòa Thượng có cả một kho khổng lồ đầy lòng từ bi và kiên nhẫn, và tôi chưa hề gặp một người nào trên thế gian này có nhiều kiên nhẫn và có nhiều lòng từ bi như Ngài, đặc biệt là khi liên quan đến cá nhân tôi và các vấn đề của tôi. Nhưng Ngài đã rất kiên nhẫn với tôi và đã cho tôi khá nhiều cơ hội để tu tập. Đó là một điều mà tôi luôn luôn ghi nhớ.

Có lần chúng tôi có một pháp hội rất lớn ở nước ngoài, có nhiều người đến tham dự. Sau giờ thuyết pháp, theo thông lệ nhiều người đến cúng dường Hòa Thượng. Sau khi có nhiều người tới và đảnh lễ Ngài, Sư Phụ quay sang nhìn tôi và nói: "Con nghĩ là ta thấy gì khi ta nói chuyện với những người này?"  Tôi thưa: "Dạ con không chắc lắm, con đoán Sư phụ chỉ nhìn người đứng trước mặt mình..." "Không đâu! Ta không nhìn họ, ta không nhìn xem họ là người nam, hay nữ, người già hay trẻ em. Mà ta chỉ nhìn vào Phật tánh của họ, đó là lý do mà ta đến đây. Ta đến đây (cõi Ta Bà) là để tạo thành các vị Phật, ngoài ra ta không có hứng thú nào khác trên thế gian này. Và tất cả mọi người đến với ta, ta chỉ muốn họ làm một điều, lả nhận ra Phật tánh của họ và tu Đạo. Nếu không thì ta đã mau rời khỏi nơi đây từ lâu rồi.”

Cho nên đây là điều rất quan trọng, là trí huệ và lòng từ bi sâu rộng mà Ngài dành cho tất cả mọi chúng sanh. Đó là điều mà tôi chứng kiến thật nhiều lần khi tôi còn ở bên cạnh Ngài. Hòa Thượng luôn tìm cách cứu độ chúng sanh, chỉ cho họ thấy Phật tánh của họ, cho dù người đó là ai, dù họ là người tu hay không tu, là người trong đạo hay ngoài đạo.

Ngay cả đối với một người buôn bán, Ngài cũng cố gắng vun trồng chân tánh người đó hay cố gắng giúp người đó nhìn thấy tự tánh chân thật của mình. Tôi có nhiều câu chuyện về việc này nhưng tôi không có nhiều thời gian nên tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn:

Có lần thầy trước đây là Hằng Cụ - là thầy đầu tiên đi Tam Bộ Nhất Bái - và tôi cùng Hòa Thượng đi xem mấy chiếc xe buýt để mua một hoặc hai chiếc. Lúc đó chúng tôi mới mua Vạn Phật Thánh Thành và cần có một chiếc xe để nhiều người tiện di chuyển tới lui. Có những chiếc xe buýt do một nhà thờ Tin Lành rao bán. Chúng tôi đến đó xem và nguời ta tiếp chúng tôi rất lịch sự và tử tế. Lúc đó Hòa Thượng hỏi: "Nào, các ông có thể cho tôi giá đặc biệt không?", và Ngài nói: “Chúng ta đều thực hành sự tôn trọng và trí tuệ để có những điều tốt đẹp hơn.”  Người bán xe nói: "À! Nếu tôi có thể làm cho ông chấp nhận Chúa Giê-Su trong tim ông, thì chắc chắn chúng tôi sẽ có một giá thật tốt cho ông". Lúc đó Hòa Thượng đáp: "Ồ! Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề, tôi hoàn toàn chấp nhận Chúa Giê-Su trong tim tôi".  Người bán xe không thể tin được điều này. Nhưng Hòa Thượng nói thật. Hòa Thượng không có nói đùa đâu. Ngài đã chấp nhận Chúa Giê-Su như một vị Bồ Tát trong tim mình và Ngài rất thật lòng nghĩ như vậy. Những người bán xe họ không thể hiểu, họ không thể tin. Họ cứ nghĩ Hoà Thượng nói thế là vì muốn mua chiếc xe mà thôi. Nhưng không phải! Ngài không quan tâm đến mấy chiếc xe mà Ngài chỉ quan tâm đến tự tánh chân thật của chúng ta. Đây là điều mà tôi thường chứng kiến trong những lúc tôi may mắn được ở bên cạnh Ngài. Và đó là câu chuyện nho nhỏ của tôi, tôi đoán đã hết giờ dành cho tôi rồi.

 

Thầy Hằng Thật:

Tôi có thể xác nhận chắc chắn về câu chuyện của Thầy Hằng Lai. Tôi từ nhỏ lớn lên theo đạo Tin Lành ở miền Trung nước Mỹ, nhưng buổi thánh lễ Thiên Chúa Giáo đầu tiên mà tôi tham dự là ngay tại chánh điện Vạn Phật Thánh Thành. Tầm nhìn và tâm của Hoà Thượng bao trùm cả vũ trụ. Chắc chắn là như vậy.

 

Ghi chú:

 

(1) Quả Hồi (果回) Hồi nghĩa là quay trở lại.