Chinese and English | Vietnamese

Diệu Dụng Của Việc Lễ Lạy Vạn Phật Sám

Trích dẫn từ phần chú giải trong Kinh Hoa Nghiêm Thiển Thích của Hoà Thượng Tuyên Hoá
    Phật Tử chuyển dịch sang Anh ngữ

 

 

Kinh Vạn Phật

Kinh Vạn Phật (Hán-Vit)

speak.gif (24422 bytes)10,000 Buddhas Jeweled Repentance

 

 

 

Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thất niệm Phật. Mỗi người Phật tử nên tham gia vào thất niệm Phật để chứng đắc (1). Trong thời gian niệm Phật thất này, người ta có thể đạt được “Niệm Phật Tam Muội”, hoặc thấy được ánh sáng hoặc thấy bông hoa giúp tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Thật hiếm khi gặp được thất niệm Phật. Tất cả các vị Thiên vương đều niệm danh hiệu Phật. Nếu chúng ta, những người ở nhân gian không trì niệm danh hiệu Phật thì chúng ta sẽ đọa lạc vào những cõi giới thấp hơn. Vì thế, tôi hy vọng mỗi và mọi người Phật tử sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Sau thất niệm Phật thì có một Thiền thất sẽ được tổ chức. Chúng ta hãy cùng nhau tu hành, cùng chăm chỉ dụng công. Những bản Kinh Vạn Phật (Phật Thuyết Vạn Phật Danh Kinh) đã đến đây rồi; tốt nhất mọi người cùng lạy Vạn Phật Sám trong bộ kinh này vào mỗi tối.

Công đức lễ lạy Vạn Phật Sám thì không thể nói ra đầy đủ được. Lạy sám hối có thể tiêu trừ nghiệp chướng; lạy sám hối có thể nuôi dưỡng thiện căn. Lạy sám hối có thể giúp những ai mà chưa bao giờ tu hành gì cả thì sẽ tu hành, những ai không có căn lành sẽ tăng trưởng thiện căn. Khi căn lành của chúng ta đầy đủ viên mãn thì chúng ta sẽ khai ngộ. Vì thế, công đức lễ lạy Vạn Phật Sám thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta sẽ thử lạy sám hối trong một giờ vào mỗi tối. Sang năm, chúng ta có thể chính thức bắt đầu lạy Vạn Phật Sám. Quý vị cần nên hiểu tầm quan trọng của việc lễ lạy sám hối thì mới có thể thọ nhận được những lợi ích của bái sám.

Mỗi tối chúng ta lễ lạy Vạn Phật Sám. Năng lực của bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Mười ngàn chư Phật sẽ đến ủng hộ quý vị. Vì thế, quý vị có thể đạt được mọi điều mình mong cầu. Nếu quý vị cầu mong khai mở đại trí huệ, quý vị sẽ có được đại trí huệ. Nếu quý vị cầu mong tiêu trừ nghiệp chướng, quý vị sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu quý vị cầu mong thiện căn tăng trưởng, quý vị sẽ được thiện căn tăng trưởng. Mười ngàn chư Phật sẽ đến gia trì quý vị, giúp bệnh quý vị không còn nữa và nghiệp chướng cũng tiêu trừ.

Vì thế Vạn Phật Sám vô cùng quan trọng. Các chư Phật trong qúa khứ đã lạy Vạn Phật Sám, và các chư Phật hiện tại cũng lạy Vạn Phật Sám. Các chư Phật vị lai sẽ đều lạy Vạn Phật Sám mà được thành tựu. Như quý vị thấy, Hòa thượng Hư Vân cũng đã lạy Vạn Phật Sám. Và tôi cũng đã gặp một người từ tỉnh Phúc Kiến, bị bệnh tim rất nặng và cứ ốm đau. Anh ta đã lạy mỗi chữ trong quyển Kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày lạy một ngàn lạy. Sau đó bệnh tim của anh ta đã tự nhiên biến mất. Trong tu hành Phật pháp, việc  quan trọng nhất là lòng chí thành khẩn thiết, thì tự nhiên có được cảm ứng. Từ bây giờ trở đi, một lần thỉnh Pháp thì một người có thể thỉnh Pháp. Quý vị có thể thay phiên nhau. Vì ngay bây giờ, chúng ta không có nhiều người nên một người thỉnh Pháp cũng đủ rồi. Nếu sau này có nhiều người hơn, thì hai người có thể cùng thỉnh Pháp. Không có gì là cố định, chỉ cần hợp với Trung Đạo.

Lạy Phật, lạy Vạn Phật Sám đều vô cùng quan trọng. Nếu quý vị không tham gia lạy Vạn Phật Sám thì quý vị không thể được thực sự gọi là một hành giả tu Đạo. Trước đây, tôi cũng đã lạy Vạn Phật Sám. Vì thế, trong việc tu hành, quý vị phải trải qua một quá trình gian nan và khổ luyện thì mới thành tựu được. Nếu quý vị không thành tâm, quý vị sẽ không thành tựu gì cả. Chúng ta lễ lạy Vạn Phật Sám mỗi tối thì công đức và lợi ích vô cùng to lớn không nói hết được.

Những ai số mạng ngắn ngủi nếu họ lễ lạy Vạn Phật Sám thì có thể được tăng tuổi thọ. Những ai có nhiều bệnh tật mà thành tâm lễ lạy Vạn Phật Sám thì bệnh tật của họ cũng sẽ biến mất. Một số người không gặp chút may mắn nào trong cuộc sống, và tất cả mọi thứ họ làm hoặc trải qua đều rủi ro bất hạnh; nhưng nếu họ thành tâm lễ lạy Vạn Phật Sám thì họ sẽ được như ý cát tường. Còn những người tu Đạo  thường xuyên lễ lạy Vạn Phật Sám thì sẽ sớm đạt được khai ngộ. Công đức của việc lễ lạy sám hối thật không thể nghĩ bàn.

Tôi sẽ nói về Pháp sư Thành Tường - Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên ở Hương Cảng. Do không biết nhiều từ ngữ nên ông ta chẳng biết nói chuyện gì cả. Về sau, ông đến Gia Nã Đại (Canada), nơi đây ông bắt đầu thói quen lễ lạy Vạn Phật Sám hàng ngày trong 5 năm. Ông ta đã lễ lạy trọn bộ Vạn Phật Sám được 26 lần. Giờ đây, khi tôi gặp lại, ông ấy đã thông minh hơn nhiều so với trước đây. Và Đại lão Hoà thượng Hư Vân cũng đã từng bái lạy Vạn Phật Sám. Người phương Tây thường có khuynh hướng không thích quỳ lạy. Do đó, họ không có được loại công đức của việc lễ lạy này. Khi lễ lạy Vạn Phật Sám, quý vị hãy thành tâm! Bất kể quý vị bị bệnh gì, nếu thành tâm lễ lạy thì sẽ được khỏe mạnh và cuối cùng bệnh tật sẽ biến mất. Pháp sư Thành Tường ở Chùa Hoành Phúc mỗi ngày đều lễ lạy Vạn Phật Sám. Những ngày vừa qua, ông ấy đã ở đó để lạy lễ Lương Hoàng Sám, và bây giờ thì ông ta đang lễ lạy Vạn Phật Sám.

Sám hối cũng có nghĩa là sửa đổi. Có một câu như thế này "Tội lớn đầy trời, sám hối liền tiêu.”  (2). Nếu quý vị có thể sám hối tội lỗi của mình thì những tội lỗi ấy sẽ được tiêu tan và thiện căn của quý vị sẽ tăng trưởng.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 克期取證 - đắc kỳ thủ chứng.

(2) Nguyên văn Hoa ngữ:

彌天大罪一悔便消

Di thiên đại tội nhất hối tiện tiêu.

 

Audio: Vạn Phật Bảo Sám -10,000 Buddhas Jeweled Repentance http://www.dharmalib.org/index.php?t=f&p=TenThousandBuddhasRepentance

Video: http://www.dharmalib.org/2014/CTTBJR2014.mp4

Youtube: https://youtu.be/TY9LBTeADG0

 

Ten Thousand Buddhas Jeweled Repentance at CTTB - Vạn Phật Bảo Sám tại VPTT - 2014