English|Vietnamese

Đạo Tràng Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Hải Hội

Ḥa Thượng Tuyên Hóa giảng vào tối Chủ Nhật Ngày 16 tháng chín năm 1973 trong buổi giảng Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm tại San Francisco

http://www.drbachinese.org/vbs/publish/270/vbs270p001.htm

 

 

Hôm nay sau buổi giảng kinh sẽ có một lớp học tiếng Trung Hoa về bài luận văn do tôi viết, tựa là ““Lược Thuyết Về Mật Tông”. Phần lớn người ta ai cũng đều xem phái Mật Tông rất tuyệt. Thật tuyệt vời v́ đó là một pháp môn bí mật! Hầu như những ai tu theo pháp môn Mật Tông đều ích kỷ bởi thái độ muốn giấu pháp, không cho người khác biết. Quư vị nên biết nguyên tắc này – rằng đa số những kẻ theo Mật Tông đều ích kỷ và chỉ có một số ít là có tinh thần vị tha. Trước hết, đa số những kẻ theo phái Mật Tông đều ăn thịt và uống rượu. Họ nghĩ, “Thế này không tệ, ḿnh có thể kết hôn và cũng có thể thành Phật”. Nhưng nói theo Mạnh Tử, người đời không thể vừa ăn món cá vừa ăn món chân gấu (1), không thể có cả hai. Những kẻ tu hành Mật Tông sai lầm th́ thường hay rơi vào con đường của A-tu-la. Điều này rất nguy hiểm!

Trước buổi giảng Kinh th́ chúng ta xướng tụng bài Kệ Tiếng Chuông (2). Khi quư vị xướng tụng, lời xướng tụng nên ngân càng dài càng tốt, và tốt nhất là xướng tụng với âm thanh thật lớn và đầy. Quư vị cũng không nên đọc bài văn thỉnh pháp quá nhanh, thật ra nó cần được xướng tụng thay v́ chỉ đọc suông, và nên xướng tụng chậm răi, chứ không nhanh như súng máy, cứ như là muốn làm nhanh cho xong việc. Các vần điệu nên làm tịnh tâm người nghe như thể nghe nhạc khiến xóa tan đi vọng tưởng của con người. Sau đó họ lắng nghe bài giảng Kinh. Việc này cần phải làm như thế đó.

Tuần sau (Thứ Ba và thứ Năm) pháp sư Huệ Tăng sẽ đến dạy quư vị những nghi thức và các bài tụng dành cho việc thỉnh pháp, các buổi giảng Kinh. Tuy nhiên các nghi lễ không có ǵ nhất định. Pháp sư sẽ cho quư vị biết nghi thức được thực hành ở Trung Hoa như thế nào nhưng chúng ta hiện giờ đang ở Mỹ, và cách thức ở Mỹ không cần phải giống như ở Trung Hoa. Nhưng v́ vị ấy đến để dạy, quư vị có thể học và quư vị xem có cách nào để áp dụng nghi thức Trung Hoa cho nước Mỹ. Thầy Huệ Tăng cũng muốn dạy cho quư vị Hoa Nghiêm Tự Mẫu, là điều quư vị cần cẩn trọng học hỏi. Có rất ít người xuất gia ở Trung Hoa biết thực hành nghi lễ này, đó là phương thức rất là huyền bí và kỳ diệu trong Phật pháp. Tụng Hoa Nghiêm Tự Mẫu sẽ đem lại rất nhiều công đức, nếu quư vị xướng tụng hay, th́ Ngài Thiện Tài Đồng Tử sẽ đến và rất vui mừng nhảy nhót như một đứa bé.

Ngài Thiện Tài Đồng Tử đă đến đạo tràng của chúng ta nhiều lần lắm rồi. Những ai đă khai nhăn (Thiên Nhăn Thông) th́ có thấy Ngài Thiện Tài hát, múa ở đây, và Ngài rất hoan hỷ. Những người khác th́ không thấy và cũng không biết. Có vài lần Ngài đến vào lúc giảng Kinh, Ngài rất vui mừng với những ǵ Ngài nghe. Đạo tràng chúng ta là Đao Tràng Hoa Nghiêm, là Hoa Nghiêm Hải Hội, chư Phật, chư Bồ Tát mười phương đều đến ủng hộ Đạo tràng chúng ta. Lư do mà tôi thường nói cho quư vị biết là sẽ không có trận động đất lớn nào San Francisco là v́ chúng ta có Đạo Tràng Hoa Nghiêm, nơi đang thuyết giảng Đại Pháp Hoa Nghiêm, cho nên thành phố San Francisco chắc chắn là b́nh an. Phần lớn người dân vùng Vịnh này không hề biết cuộc sống của họ b́nh an là nhờ những buổi thuyết pháp của chúng ta về Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng cũng không sao cả. Không cần nói cho họ biết để khiến họ biết ơn chúng ta.

Bắt đầu vào năm 1968 (bài này được thuyết giảng vào ngày 16 tháng Chín, năm 1973), các khoa học gia đă gieo rắc tin đồn sẽ một trận động đất lớn ở San Francisco. Đáng lẽ ra đă có những trận động đất, nhưng mỗi năm chúng đă di chuyển sang chỗ khác và đă không xảy ra ở San Francisco. Đó là bằng chứng chư Phật và Bồ Tát đang hộ tŕ đạo tràng đầu tiên của chúng ta nơi xứ Mỹ này. Dù vậy chư Phật và Bồ Tát sẽ không khi nào nói vào tai quư vị rằng “Đừng sợ, ta đang hộ tŕ cho đạo tràng các con”. Các Ngài sẽ không nói như thế, nhưng đây chắc chắn là dấu hiệu chư Phật và Bồ Tát đang phù hộ Bồ Đề đạo tràng này. Ngay lúc 7 giờ 15 chiều nay trước buổi giảng Kinh, mặt đất đă chấn động nhẹ, cho nên tôi mới nói về chuyện này.

 

Ghi chú:

(1) Trong sách Mạnh Tử http://www.zhlzw.com/Mind/201003/109648.html có câu:

孟子曰:“魚,我所欲也,熊掌亦我所欲也﹔二者不可得兼舍魚而取熊掌者也。生亦我所欲也,義亦我所欲也﹔二者不可得兼,舍生而取義者也。生亦我所欲,所欲有甚於生者,故不為苟得也﹔死亦我所惡,所惡有甚於死者,故患有所不辟也。

Mạnh Tử viết: “ngư,ngă sở dục dă,hùng chưởng diệc ngă sở dục dă ﹔nhị giả bất khả đắc kiêm xá ngư nhi thủ hùng chưởng giả dă。Sanh diệc ngă sở dục dă,nghị diệc ngă sở dục dă ﹔nhị giả bất khả đắc kiêm,xá sanh nhi thủ nghĩa giả dă。Sanh diệc ngă sở dục,sở dục hữu thậm ư sanh giả,cố bất vi cẩu đắc dă ﹔tử diệc ngă sở ác,sở ác hữu thậm ư tử giả,cố hoạn hữu sở bất tịch dă。

bản dịch tiếng Anh http://www.sacred-texts.com/cfu/menc/menc22.htm

1. Mencius said, 'I like fish, and I also like bear's paws. If I cannot have the two together, I will let the fish go, and take the bear's paws. So, I like life, and I also like righteousness. If I cannot keep the two together, I will let life go, and choose righteousness.
2. 'I like life indeed, but there is that which I like more than life, and therefore, I will not seek to possess it by any improper ways. I dislike death indeed, but there is that which I dislike more than death, and therefore there are occasions when I will not avoid danger.

 

(2) Kệ Tiếng Chuông (鐘聲偈 Chung Thanh Kệ)

鐘聲偈 

 

鐘聲傳三千界內,

佛法揚萬億國中。

功勳祈世界和平,

利益報檀那厚德。


 

Chung thanh kệ

 

Chung thanh truyền tam thiên giới nội

Phật pháp dương vạn ức quốc trung.

Công huân kỳ thế giới ḥa b́nh,

Lợi ích báo đàn na hậu đức.


 

Kệ tiếng chuông

 

Tiếng chuông truyền khắp ba ngàn cơi,

Phật pháp hưng thịnh vạn ức nước

Lập công cầu hoà b́nh thế giới,

Lợi ích báo đức dày thí chủ.

 

(2) Hoa Nghiêm Tự Mẫu -  華嚴字母 :  Trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài Đồng Tử gặp Thiện Tri Thức thứ 44 là Thiện-Tri-Chúng-Nghệ Đồng Tử dạy pháp Hoa Nghiêm Tự Mẫu, tu pháp môn này chứng được 42 Trí Tuệ Bát Nhă.