Celebration of Ullambana at CTTB - Lễ Vu Lan: Chủ Nhật 22 tháng 8, 2010 tại VPTT

Buddha Root Farm Retreat 2010

The Commemoration of the Fifteenth
Anniversary of the Venerable Master Hsuan Hua's Entering Nirvana -
Hình ảnh và video Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 15 (6/20/10)

Celebration of Budha's Birthday (5/16/2010)

Lễ Phật Ðản 16 tháng 5, 2010

Cherishing Youth Day  (4/30/2010)

Ngày Trân Quý Thiếu Nhi tại VPTT (4/30/10)

Celebration of Gwan Yin Bodhisattva's Birthday Anniversary (3/28/10)

Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (28/3/10)

 Honoring Elders Day - Ngày Kính Lão (11/21/09)

Veberable Master Hsuan Hua - Hòa Thượng Tuyên Hóa (English 56.2 Mb)

Veberable Master Hsuan Hua - Hòa Thượng Tuyên Hóa (Chinese 74.9 Mb)

City of Ten Thousand Buddhas - Proclaiming Proper Dharma (English 26.2 Mb)

City of Ten Thousand Buddhas - Proclaiming Proper Dharma (Chinese 73.1 Mb)

City of Ten Thousand Buddhas - Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Vietnamese 27.2 Mb)

CTTB Grand Opening 30th Anniversary Photographs

Khóa học Bồ Tát Giới Tại Gia

Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 1

Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 2

Scenery of CTTB

12th Ordination, Transmission of the Complete Precepts

Dharma Realm Buddhist University and the Sangha & Laity Training Programs Commencement Exercises 

(May 23, 2009) - Hình ảnh và video Lễ Tốt Nghiệp của Đại Học Pháp Giới và Chương Trình Huấn Luyện Tăng Già và Cư Sĩ tại VPTT (23/5/2009)

Venerable Master Hsuan Hua's 13th Nirvana Anniversary - Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 13 (6/8/2008)

City of Ten Thousand Buddhas - Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn (flash movie 256K - 15 minutes)

City of Ten Thousand Buddhas - Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn (flash movie 128K - 15 minutes)

Western Buddhist Monastic Conference 2008

Lễ Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (23/3/08)

DRBY Conference 2008: Insight & Happiness on the Buddhist Path

The 16th Annual Honoring Elders Day at City of Ten Thousand Buddhas - Ngày Kính Lão tại Vạn Phật Thánh Thành

DRBA ASIA PROPAGATING DHARMA TRIP 2007

Venerable Master Hsuan Hua's 12th Nirvana Anniversary - Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 12: Chủ Nhật 24 tháng 6, 2007

Honoring Elders Day - Ngày Kính Lão (11/10/2007)

Venerable Master Hsuan Hua's 11th Nirvana Anniversary - Lễ Niết Bàn Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 11 (6/2006).

Ullambana - Cúng Dường Vu Lan (8/2006)

Europe Dharma Trip (7/07 - 8/07) - Pháp Hội Quán Âm Tại Pháp (từ 24 đến 29 tháng 7, 2007)  

Honoring Elders Day - Ngày Kính Lão 2005

Venerable Master Hsuan Hua's 9th Nirvana Anniversary (6/2004)

 

Celebration of Budha's Birthday at Gold Mountain Monastery (5/21/2010) - Lễ Phật Ðản tại Chùa Kim Sơn Thánh Tự (5/21/2010)

Prayers dedicated on behalf of the Haitian Earthquake victims (1/17/2010) - Hồi Hướng cho nạn nhân động đất ở Haiti

Emperor Liang Jewel Repentance at Gold Mountain Monaster - San Francisco (11/26/2009) - Pháp Hội LƯƠNG HOÀNG SÁM tại Chùa Kim Sơn (11/26/2009)

Transmission of Eight Vegetarian Precepts (11/22/2009) - Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Kim Thánh (11/22/2009)

Dharma Talk 2 (in Chinese and English): Venerable Master Hsu Yun - Venerable Master Hsuan Hua (11/22/09 at GSM)

Venerable Master Hsu Yun

  Buddha Root Farm - Trại Phật Căn

DRBA ASIA PROPAGATING DHARMA TRIP 2007

Europe Dharma Trip - Pháp Hội Quán Âm Tại Pháp (từ 24 đến 29 tháng 7, 2007)  

Vegetarian Food and Culture Fair at the City of Dharma Realm Hình Ảnh Hội Chợ Ăn Chay Tại Pháp Giới Thánh Thành (ngày 4 tháng 7, 2007 

Celebration of Buddha's Birthday at Avatamsaka Vihara in Maryland - Pháp Hội Lương Hoàng Sám, U Minh Giới (19 tháng 5, 2007), Lễ Phật Đản và Truyền Thọ Tam Quy, Ngũ Giới (20 tháng 5, 2007) tại Hoa Nghiêm Tịnh Xá ở tiểu bang Maryland

Vài hình ảnh ...DRBY Spring Conference 2007

Ullambana - Cúng Dường Vu Lan - Abayagiri Monastery (8/2006)

Abhayagiri Monastery

DRBA ASIA PROPAGATING DHARMA TRIP 2006

(Taiwan, Hongkong, Malaysia)

Một Số Hình Ảnh Chuyến Hoằng Pháp tại Á Châu tháng 2 và 3 năm 2006

Opening Light Ceremony of Prajna Gwan Yin Sagely Monastery in Kualar Lumpur, Malaysia (from 9th to 21st of March, 2006)

Lễ Khánh Thành Pháp Giới Quan Âm Thánh Tự - Đăng Bỉ Ngạn - tại Kuala Lumpur, Mã Lai từ 9 tháng 3 đến 21 tháng 3, 2006  

 

 

Some historical video clips of CTTB

Vidéo historiques de La Cité des Dix Mille Bouddhas

 

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành:

Xin nhấn vào , hoặc tùy theo loại connection của quý vị

 


 

 


Some historical video clips of CTTB

Vidéo historiques de La Cité des Dix Milles Bouddhas

 

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành:

Xin nhấn vào , hoặc tùy theo loại connection của quý vị

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (1)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979 (buổi sáng)

0:22:09

186MB

37.5MB

5.54MB

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (2)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979

0:15:01

122MB

28.3MB

3.78MB

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (3)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979

0:30:02

244MB

56.4MB

7.65MB

  Opening Light Ceremony of CTTB (1979) (4)

Lễ Khai Quang Vạn Phật Thánh Thành năm 1979

0:29:04

237MB

48.2MB

7.33MB

Welcoming Dharma Masters Heng Sure and Heng Chao on the Opening Light Ceremony of CTTB (1979)

Chào đón hai Thầy Hằng Thật và Hằng Triều về đến Vạn Phật Thánh Thành vào ngày Lễ Khai Quang năm 1979 

0:44:19

361MB

83.2.6MB

11.1MB

  Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82) (1)

Lễ Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982) (1)

0:29:26

240MB

48.4MB

7.47MB

Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82) (2)

Lễ Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982) (2)

0:25:22

206MB

42.1MB

6.42MB

Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82) (3)

Lễ Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982) (3)

0:16:22

119MB

26.6MB

4.06MB

  Taking Refuge Ceremony on the Opening Ceremony of the Three-Arch Mountain Gate, Jeweled Buddha Hall and the Five Contemplation Hall (10/31/82)

Lễ Quy Y vào dịp Khánh Thành Cổng Tam Quan, Vạn Phật Bảo Điện và Ngũ Quán Đường (31 tháng 10, 1982)

0:16:00

3.39GB

26.6MB

4.06MB

Talk on Buddha's Birthday Ceremony 1983 (1)

Khai Thị Lễ Phật Đản 1983 (1)

0:27:58

228MB

46.3MB

7.08MB

Talk on Buddha's Birthday Ceremony 1983 (2)

Khai Thị Lễ Phật Đản 1983 (2)

0:26:38

217MB

44.2MB

6.73MB

 First DRBU Graduatation Ceremony (5/27/84) 

Lễ Tốt Nghiệp đầu tiên của Đại Học Pháp Giới DRBU 27 tháng 5, 1984

0:09:48

72.8MB

16.2MB

2.48MB

Celebrating the Birthday of a Bikshu's Mother (10/20/84)

Mừng Sinh Nhật Thân Mẫu Một Tỳ Kheo (10/84)

Giới Thiệu

0:14:34

118MB

24.0 MB

3.68MB

Buddha's Birthday Celebration 5/26/85 (1)

Lễ Phật Đản 26 tháng 5, 1985 (1)

0:26:37

217MB

44.1MB

6.75MB

Buddha's Birthday Celebration 5/26/85 (2)

Lễ Phật Đản 26 tháng 5, 1985 (2)

0:27:05

220MB

45.0MB

6.85MB

Ven. Master Hai Deng visiting CTTB (2/85)

Hòa Thượng Hải Đăng Viếng Thăm VPTT (2/85)

0:42:07

343MB

69.8MB

10.6MB

Water Land Air Graet Dharma Assembly (1987)

Thủy Lục Không Đại Pháp Hội (1987)

0:48:54

363MB

81.1MB

12.3MB

Interviewing the Ven. Master Hua (1)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 1)

0:31:45

259MB

52.7MB

8.00MB

Interviewing the Ven. Master Hua (2)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 2)

0:24:30

199MB

40.7MB

6.18MB

Interviewing the Ven. Master Hua (3)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 3)

0:32:37

242MB

54.1MB

8.22MB

Interviewing the Ven. Master Hua (4)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 4)

0:32:06

238MB

53.1MB

8.08MB

Interviewing the Ven. Master Hua (5)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 5)

0:25:40

209MB

42.6MB

6.47MB

Interviewing the Ven. Master Hua (6)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 6)

0:23:06

188MB

38.4MB

5.83MB

Interviewing the Ven. Master Hua (7)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 7)

0:25:49

192MB

42.9MB

6.51MB

Interviewing the Ven. Master Hua (8)

Vạn Phật Lâm Môn (Phỏng vấn 8)

24:53

202MB

41.2MB

6.26MB

Buddhist Christian Dialogue Conference - Meditation and Prayer (1) (8/11/87)

Hòa Thượng nói chuyện tại Hội Thảo Phật Giáo - Cơ Đốc Giáo (1) (8/87)

0:23:11

189MB

38.4MB

5.86MB

Buddhist Christian Dialogue Conference - Meditation and Prayer (1) (8/11/87)

Hòa Thượng nói chuyện tại Hội Thảo Phật Giáo - Cơ Đốc Giáo (2) (8/11/87)

0:33:44

275MB

55MB

8.52MB

The Shurangama Sutra - Developing Inherent Wisdom (25 and 30 of May, 1988)

Kinh Lăng Nghiêm - Phát Triển Trí Tuệ Nội Tại (25 và 30 tháng 5, 1988)

0:49:24

403MB

81.9MB

12.4MB

The Strength of the Six Great Principles

Năng Lưc Sáu Đại Tông Chỉ

0:51:56

423MB

86.1MB

13.1MB

New Year Dharma Talk (1989)

Khai Thị Đầu Năm (1989)

0:06:58

56.8MB

11.5MB

The Causes and Conditions of Establishing CTTB

Nhân Duyên Thành Lập Vạn Phật Thánh Thành

0:43:53

358MB

72.8MB

11.0MB

Trì Giới Nhẫn Nhục Tinh Tấn

0:34:24

280MB

57.1MB

 
White Universe

Vũ Trụ Bạch

0:41:20

337MB

68.4MB

10.4MB

Chan

Truyền Thống Thiền Trung Hoa

(Thầy Hằng Thật dịch sang Anh ngữ)

0:26:51

219MB

44.1MB

6.78MB

I come from Empty Space

Tôi Từ Hư Không Đến

0:42:00

 

104MB

 
Function of the Five Eyes and Six Penetrations (Ulambana 1989)

Công Năng Ngũ Nhãn Lục Thông (Vu Lan 1989)

0:44:15

 

160MB

 
Buddha's Birthday (1991)

Lễ Phật Đản (1991)

0:07:12

 

24.5MB

 
Honoring Elders Day at CDR (1994)

Lễ Kính Lão tại Pháp Giới Thánh Thành (1994)

0:25:51

 

91.7MB

 
20th Anniversary of the Gold Buddha Sagely Monastery

Kỷ Niệm Hai Mươi Năm Thành Lập Chùa Kim Phật Thánh Tự

0:37:51

 

450MB

 
20th Anniversary of the Avatamsaka Sagely Monastery

Kỷ Niệm Hai Mươi Năm Thành Lập Chùa Hoa Nghiêm Thánh Tự

0:41:00

481MB

133MB

 
Celebration of Gwan Yin Bodhisattva's Birthday (3/08)

Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh (3/08)

0:25:38

 

83.1MB

 

In Memory of The Venerable Master

En mémoire du Vénérable Maître HSÜAN HUA

Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa

In Memory of the Venerable Master 8/95 (2 Mb)

Some Words of Wisdom (1.8 Mb)

Resolve to seek the Way (1.2 Mb)

 

18 Vows (2.9 Mb)

I

n China and Hong Kong (1.7 Mb)

 

Coming to the West (628K) 

 

CTTB Traditions (1 Mb) 

 

Establishing Sangha (692K) 

 

Translating Sutras (1.3 Mb) 

 

Promoting Education (4.2 Mb) 

Establishing Way Places (2.0 Mb)

Propagating Dharma (3.5 Mb)

 

Volunteer Teaching (477K) 

 

Respecting Elders and Cherishing Youths (520K) 

 

Treating All Living Beings Equally (863K) 

 

Uniting Religions (518K)

 

Giving Advices to Leaders (2.4 Mb) 

 

Public Spirit (543K) 

Cremation Ceremony and Final Instructions (7.4 Mb)

- Dial up (2.7 Mb)

Sharira (1.6 Mb)

 

White Universe (938 Kb)

 

Photos/Videos

Silent Mind - Buddha Mind and a Buddhist Christmas Story

Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh - Celebration of Amitabha Buddha's Birthday at the City of Ten Thousand Buddhas (12/19/2010)

Pháp Hội LƯƠNG HOÀNG SÁM tại Chùa Kim Thánh (11/21 - 11/28/2010)

Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Kim Thánh (11/21/2010)

Poem in Praise of the Sangha

Poem in Praise of the Sangha

Giới Thiệu Vạn Phật Thánh Thành

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp

CTTB - Proclaiming Proper Dharma

Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn

 

Tưởng Niệm Sư Cô Hằng Trinh

Sư Cô Hằng Trinh

 

Ngày Kính Lão tại Kim Thánh Tự

Venerable Master Hsu Yun - Venerable Master Hsuan Hua 

Castle Mountain

Developing Virtue High School - Girls Division Graduation (6/10/2010)

Lễ Bồ Tát Địa tạng Đản Sanh - Celebration of Earth Store Bodhisattva's Birthday

Chú Mèo Ăn Chay - The Vegetarian Cat

 

Buddha Root Farm Retreat 2010

The Commemoration of the Fifteenth Anniversary of the Venerable Master Hsuan Hua's Entering Nirvana - Hình ảnh và video Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 15 (6/20/10)

Vài hình ảnh Ngày Trân Quý Thiếu Nhi tại VPTT (4/30/10)

Lễ Bồ Tát Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (28/3/10)

Hồi Hướng cho nạn nhân động đất ở Haiti

 

  Ngày Kính Lão tại Vạn Phật Thánh Thành - Honoring Elders Day (11/21/09)

Pháp Hội LƯƠNG HOÀNG SÁM tại Chùa Kim Sơn (11/26/2009)

Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Kim Thánh (11/22/2009)

Dharma Talk 1 (in Chinese and English): The Sutra of Golden Light The Most Supreme King (11/22/09 at GSM)

Dharma Talk 2 (in Chinese and English): Venerable Master Hsu Yun - Venerable Master Hsuan Hua (11/22/09 at GSM)

Venerable Master Hsu Yun

Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia: Chủ Nhật 1 tháng 11, 2009

Celebration of Earth Store Bodhisattva's Birthday & Recitation photographs

Reflections ...

  Đàm Thoại Cùng Nữ Tu Sĩ Thiên Chúa Giáo

Lễ Vu Lan tại Vạn Phật Thánh Thành Chủ Nhật 30 tháng 8, 2009

Lễ Vu Lan tại chùa Berkeley thứ Năm 3 tháng 9, 2009

Dedication of Merit of Reciting the Universal Door Chapter at the Berkeley Buddhist Monastery (8/15/09)

Hòa Thượng Tuyên Hóa (Anh ngữ 56.2 Mb)

Hòa Thượng Tuyên Hóa (Hoa ngữ 74.9 Mb)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Anh ngữ 26.2 Mb)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Hoa ngữ 73.1 Mb)

Vạn Phật Thánh Thành - Tuyên Dương Chánh Pháp (Việt ngữ 27.2 Mb)

CTTB Grand Opening 30th Anniversary Photographs

Hình ảnh khóa học Bồ Tát Giới Tại Gia

Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 1

Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm 30 năm Thành lập VPTT - Ngày 2

Scenery of CTTB

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành

Hình ảnh và video Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 14 (5/31/09)

Buddha Day Vesak Celebration (5/30/09)

Hình ảnh và video Lễ Tốt Nghiệp của Đại Học Pháp Giới và Chương Trình Huấn Luyện Tăng Già và Cư Sĩ tại VPTT (23/5/2009) 

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Đến Từ Hư Không 

Hội Chợ Sách tại Văn Phòng VPTT từ 31 tháng 5 đến 6 tháng 7, 2009

Hình ảnh Lễ Tốt Nghiệp Đại Hc Pháp Gii (5/23/09)

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Bồ Tát Hạnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Kinh Lăng Nghiêm

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Chú Lăng Nghiêm

 

Hình ảnh Vạn Phật Bảo Sám 2009

Lễ Phật Ðản: Hình ảnh Lễ Phật Đản Chủ Nhật 26 tháng 4, 2009

Vài hình ảnh 2 ngày hội thảo DRBY - Freedom from Fear

 

Photos of Master Hua Memorial Lecture - In Search of an Authentic Engaged Buddhism: Voices from Ancient Texts, Calls from the Modern World - Speakers: Bhikkhu Bodhi & Professor Raoul Birnbaum

30th Anniversary Contest

Cherishing Youth Day, April 24

Lễ Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (15/3/09)

Video: Bài Thuyết Pháp Đầu Năm 1989 tại VPTT (1/1/1989) (Hoa ngữ)

Lễ Phật A Di Đà Đản Sanh - Celebration of Amitabha Buddha's Birthday at the City of Ten Thousand Buddhas (12/14/08)

Ngày Kính Lão tại Vạn Phật Thánh Thành (The 17th Annual Honoring Elders Day at City of Ten Thousand Buddhas)

Emperor Liang Jewel Repentance at the Gold Mountain Monastery (San Francisco - 11/29/08)

Transmission of Eight Precepts (Eight Abstinential Rules) at the Gold Sage Monastery (San Jose - 11/26/2008)

 

"It's Called the City of 10,000 Buddhas"

Interfaith - "Gathering of Blessings" (10/5/08)

Repentance Song (10/5/08)

Translation Across Cultures

Vài hình ảnh 360º tại VPTT - Some 360º panorama photos of CTTB

 

Interfaith Dialogue in Sunnyvale

Lễ Vu Lan tại VPTT (10/8/08)

Trại Phật Căn (Buddha Root Farm)

Buddha Root Farm Avatamsaka Retreat 8/08

Chân Nghĩa của Quý Kính Cao Niên: Trẻ Trung Trong Tâm

Lễ Quán Âm Thành Đạo tại VPTT (20/7/08)

Hình Ảnh Hội Chợ Ăn Chay Tại Pháp Giới Thánh Thành (ngày 13 tháng 7, 2008 2008 International Vegetarian Food and Culture Fair

Vài hình ảnh Ngày Trân Quý Thiếu Nhi tại VPTT

Vài hình ảnh DRBY Conference 2008: Insight & Happiness on the Buddhist Path

Lễ Quán Âm Đản Sanh tại VPTT (23/3/08)

DRBA ASIA PROPAGATING DHARMA TRIP 2007

Vạn Phật Thánh Thành - Diệu Giác Sơn

Một sồ đoạn video lịch sử của Vạn Phật Thánh Thành

Chú Đại Bi

Bài Tán Bồ Tát Địa Tang Vương (tiếng Anh) 10.2 mb

Ngày Kính Lão tại Vạn Phật Thánh Thành (The 16th Annual Honoring Elders Day at City of Ten Thousand Buddhas)

Praise the Buddha (Chùa Kim Thánh 11/11/07)

Lễ Bồ Tát Quán Âm Xuất Gia (VPTT 10/28/07)

Hình Ảnh Pháp Hội Quán Âm Tại Pháp (từ 24 đến 29 tháng 7, 2007)  

Hình Ảnh Hội Chợ Ăn Chay Tại Pháp Giới Thánh Thành (ngày 4 tháng 7, 2007 

Vài hình ảnh Lễ giỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 12: Chủ Nhật 24 tháng 6

Vài hình ảnh ...Pháp Hội Lương Hoàng Sám, U Minh Giới (19 tháng 5), Lễ Phật Đản và Truyền Thọ Tam Quy, Ngũ Giới (20 tháng 5) tại Hoa Nghiêm Tịnh Xá ở tiểu bang Maryland: 9601 Seven Locks Rd., Bethesda, MD 20817 Tel/Fax: (301) 469-8300. 

Một số hình ảnh Lễ Khánh Thành Pháp Giới Quan Âm Thánh Tự - Đăng Bỉ Ngạn - tại Kuala Lumpur, Mã Lai từ 9 tháng 3 đến 21 tháng 3, 2006 

Một số hình ảnh Lễ Niết Bàn Hòa Thượng Tuyên Hóa lần thứ 11.

Pháp Sư Hải Đăng và Võ Thuật (15.2 Mb)