English | Vietnamese

Chú Cầu Mưa Long Vương (Kì Vũ Long Vương Chú)


Sư Cô Hằng Trì của Vạn Phật Thánh Thành giới thiệuĐối với trái đất của chúng ta, mùa hè năm 2021 là một mùa tai họa đồng thời của nước và lửa. Khắp nơi trên thế giới đã có nhiều nơi chịu ảnh hưởng bởi những vụ hỏa hoạn lan rộng hay những trận lụt gây tai họa. Gần đây, Sư Cô Hằng Trì trong một vài lớp học trực tuyến được bảo trợ bởi Chương Trình Nới Rộng của Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (Dharma Realm Buddhist University Extension Program) đã giới thiệu Chú Cầu Mưa Long Vương (Kì Vũ Long Vương Chú), là bài chú Sư Cô học từ Hòa Thượng Tuyên Hóa khi ngài dạy bài chú này cho các đệ tử vào thập niên 70, lúc đó tiểu bang California đang chịu một cơn hạn hán dài hai năm.

Hòa Thượng Tuyên Hóa đến thành phố San Francisco từ Hong Kong vào năm 1962 và thiết lập Tu viện Kim Sơn Thánh Tự ở San Francisco vài năm sau đó. Vào năm 1969, nhóm đệ tử đầu tiên của ngài trở thành các tăng ni Phật giáo thọ cụ túc giới (toàn giới). Sư Cô Hằng Trì là một trong số năm đệ tử đầu tiên đó. Về sau, vào năm 1976, Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập Vạn Phật Thánh Thành (cttbusa.org) và nơi này trở thành tu viện chính dành cho những đệ tử theo truyền thống Đại Thừa của ngài, và nơi này cũng là trụ sở của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (Dharma Realm Buddhist Association - drba.org) và của Đại Học Phật Giáo Pháp Giới (Dharma Realm Buddhist University – drbu.edu). Hòa Thượng Tuyên Hóa viên tịch vào năm 1995.

Sư Cô Hằng Trì hiện nay là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Đại Học Phật Giáo Pháp Giới và cũng là một giáo sư danh dự tại Đại Học Phật Giáo Pháp Giới. Sư Cô Hằng Trì là một nữ tu sĩ Phật giáo thọ cụ túc giới đến nay đã 52 năm. Trong vài tuần qua, trong những buổi nói chuyện về Phật Pháp và các lớp học trực tuyến, Sư Cô Hằng Trì đã dạy về "Chú Cầu Mưa Long Vương (Kì Vũ Long Vương Chú); chú này có thể tìm thấy trong sách Thiền Tông Nhật Dụng [禪門日誦] chỉ ra rằng chú này hữu dụng để kêu gọi các vị vua rồng điều chỉnh lượng mưa. Do đó, việc xướng tụng chú này có khả năng mang lại lợi ích toàn cầu cho nhân loại vào lúc này. (1)

Sự hiệu quả của chú này có bằng cớ rõ ràng vào thập niên 1970, khi California cũng bị hạn hán nghiêm trọng. Lúc đó rất cấp thiết cần có mưa. Có một băng ghi âm của Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại đầy đủ câu chuyện về một Pháp hội cầu mưa tổ chức ở thành phố San Francisco trong thời gian đó, được tổ chức bởi Tu viện Kim Sơn Thánh Tự. Vào lúc đó, Vạn Phật Thánh Thành vừa mới được mua xong, nhưng đa số đệ tử vẫn còn ở Tu viện Kim Sơn Thánh Tự bởi vì Vạn Phật Thánh Thành vẫn còn đang được sửa sang chuẩn bị cho người vào cư trú.

Vào tháng Hai năm 1977, sau hai năm hạn hán liên tiếp, các tăng ni và cư sĩ tại Tu viện Kim Sơn Thánh Tự đã lập một đàn cầu mưa tại Công viên Kim Sơn (Golden Gate Park), thành phố San Francisco, để cầu mưa (2). Cộng đồng Tu viện Kim Sơn Thánh Tự gồm các tăng, ni và các cư sĩ đã xướng tụng “Chú Cầu Mưa Long Vương” này. Có một số đông người đi ngang qua đã để ý đến sự kiện đặc biệt và có ý nghĩa này, họ đã đến tham gia xướng tụng chú. Thêm nữa, “Lời Kêu Gọi Ban Cho Những Gì Cần Có Ngay Bây Giờ” cũng thỉnh thoảng được nói lên gởi đến các vị vua rồng.

Pháp hội Phật giáo cầu mưa này có thể chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ và không nghi ngờ gì nữa đã bị những người xa lạ với Đạo Phật phê phán như là mê tín và không thể làm được. Pháp hội cầu mưa này kéo dài suốt ngày cho đến 7 giờ tối.

Trời hôm đó vẫn còn nắng không có chút mây nào cho tới trưa hôm sau. Rồi bất ngờ, những đám mây đen tụ lại cùng với sấm sét. Bỗng nhiên, một cơn mưa lớn đổ xuống toàn bộ khu vực. Thật kinh ngạc! Cơn mưa đột ngột này làm nhân viên đài khí tượng bối rối, nhưng Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giải thích với chúng tôi rằng đây là sự việc cảm ứng Đạo giao. Tâm của những người cầu mưa thật chân thành, quá chân thành đến nỗi các vị vua rồng đã cảm động phát lòng từ bi ban mưa xuống trong khi lúc đó chưa phải lúc mưa, để cứu chúng sanh. Cơn hạn hán do đó đã kết thúc. Sự việc này dấy động tin tức truyền thông ngắn ở San Francisco. Các nhà báo và phóng viên đã tìm kiếm phỏng vấn các tu sĩ và các người tham dự khác trong sự việc cầu mưa. Có người gọi đó là phép lạ!

Vì Sư Cô Hằng Trì là một thành viên tham gia vào Pháp hội cầu mưa năm 1977, Sư Cô nhớ sự việc rất rõ. Sư Cô cũng nhận thấy những thảm họa thiên nhiên to lớn trên toàn thế giới ngày nay, bao gồm cả những vụ cháy rừng lớn và những đợt hạn hán nghiêm trọng, cùng với những trận lũ lụt khủng khiếp là tệ hại nhất trong hàng trăm năm qua. Sư Cô cho rằng những tai họa này là hậu quả của việc con người chúng ta phạm sai lầm gây hại cho môi trường và chúng ta không phải là những người chăm sóc tốt trái đất. Sư Cô Hằng Trì nói: “Những tình trạng mưa quá nhiều hay quá ít đều liên quan đến chúng ta, những con người sống trên trái đất này, hay gọi theo Phật giáo là thế giới Ta Bà. Phật giáo nhận ra rằng loài rồng kiểm soát lượng mưa nên chúng tôi hy vọng rằng loài rồng có thể giúp chúng tôi sửa chữa hậu quả của những sai lầm của chính chúng tôi để chúng tôi có thể trở về Trung Đạo và đạt được sự quân bình. Nếu có quá nhiều mưa, chúng tôi hy vọng các vị rồng có thể giúp ngăn chặn mưa. Nếu có quá ít mưa, chúng tôi hy vọng là các vị rồng có thể đem cho chúng tôi một ít mưa.”

Khi Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy mọi người về Chú Cầu Mưa Long Vương, ngài chỉ dẫn họ thêm câu “Lời Kêu Gọi Ban Cho Những Gì Cần Có Ngay Bây Giờ” để cầu mưa. Nhưng ngày nay, những gì chúng ta phải đối mặt trên thế giới là những biến đổi khí hậu cực đoan trên toàn cầu, nơi mưa và hạn hán đang phá vỡ sự cân bằng của tự nhiên. Do đó, Sư Cô Hằng Trì đã thay đổi lời kêu gọi cho phù hợp. Khi xướng tụng Chú Cầu Mưa Long Vương, lời kêu gọi đã được thay đổi này cò thể đi kèm với bài chú.

Chú Cầu Mưa Long Vương:
 

Om 

Da Zhi Tuo

Suo la suo la

Xi li xi li

Su lu su lu

Na qie nan

Du po du po

Shi pi shi pi

Shu fu shu fu

Zhe luo zhe luo

Zhi li zhi li

Zhu lou zhu lou

Suo pe he. (3)

Án
Đa điệt tha
Sa la sa la
Tất lợi tất lợi
Tô lô tô lô
Na cà nam
Đồ bà đồ bà
Thị bì thị bì
Thụ phù thụ phù
Già la già la
Trí lợi trí lợi
Chu lậu chu lậu
Ta bà ha.

   


Phần tụng được dạy bởi Hòa Thượng Tuyên Hóa, cùng với lời kêu gọi, là như sau:

Om 

Da Zhi Tuo

Suo la suo la

Xi li xi li

Su lu su lu

Na qie nan

Du po du po

Shi pi shi pi

Shu fu shu fu

Án
Đa điệt tha
Sa la sa la
Tất lợi tất lợi
Tô lô tô lô
Na cà nam
Đồ bà đồ bà
Thị bì thị bì
Thụ phù thụ phù

   


Dừng lại đây và nói lời kêu gọi. Nguyên văn lời kêu gọi:

Do Phật thần lực,

Chư Đại Long Vương,

Hãy mau đến đây,

Trong Diêm Phù Đề,

Giáng nhuần mưa lớn. (4)


(Khi kêu gọi xong, thì xướng tụng phần còn lại của bài chú)

Zhe luo zhe luo

Zhi li zhi li

Zhu lou zhu lou

Suo pe he.

Già la già la
Trí lợi trí lợi
Chu lậu chu lậu
Ta bà ha.

   


Bản sửa đổi của Sư Cô Hằng Trì là như sau:

Om 

Da Zhi Tuo

Suo la suo la

Xi li xi li

Su lu su lu

Na qie nan

Du po du po

Shi pi shi pi

Shu fu shu fu

Án
Đa điệt tha
Sa la sa la
Tất lợi tất lợi
Tô lô tô lô
Na cà nam
Đồ bà đồ bà
Thị bì thị bì
Thụ phù thụ phù

   

(Dừng lại đây và nói lời kêu gọi được sửa đổi lại)


Chư Phật Bồ Tát
Đại lực Long Vương
Hãy đến từ giám。
Nhân loại ích kỷ
Phá hoại địa cầu
Khí hậu hóa ác。
Nay thỉnh rồng thánh
Cứu thế giới này
Hồi phục mạnh mẽ
Tiếp tục sanh mệnh
Gió thuận mưa hòa
Nhiều thì giảm bớt,
Thiều thì tăng thêm
Lụt lớn thối lui
Khô hạn thêm mưa
Nhân loại Địa cầu
Giữ gìn Trung Đạo. (5)

(Khi lời kêu gọi đã được sửa đổi này nói xong, thì xướng tụng phần còn lại của bài chú)

Zhe luo zhe luo

Zhi li zhi li

Zhu lou zhu lou

Suo pe he.

Già la già la
Trí lợi trí lợi
Chu lậu chu lậu
Ta bà ha.

   


Trong suốt lịch sử, đã có nhiều ví dụ về các vị Cao Tăng Đại Đức đã cầu mưa hay tuyết cho chúng sanh trong lúc hạn hán. Trong một bài nói chuyện của Sư Cô Hằng Trì gần đây, Sư Cô có kể chi tiết về một sự việc vào năm 1900 tại Chùa Ngọa Long ở Tây An, Trung Hoa, khi Hòa Thượng Hư Vân đã hướng dẫn hơn một ngàn tăng chúng cầu tuyết trong bảy ngày. Tuyết đã thật sự rơi xuống, và khi tuyết rơi xuống thì tất cả tăng chúng rời đi, ngoại trừ Hòa Thượng Hư Vân vẫn tiếp tục cầu khẩn. Sau bảy ngày nữa thì toàn bộ khu vực bị băng phủ, và hạn hán đã hoàn toàn biến mất khi mùa xuân tới. Biết về sự thành công của pháp hội năm 1900 và pháp hội 1977 đã cho chúng tôi sự khích lệ to lớn để tụng “Chú Cầu Mưa Long Vương” cùng với “Lời Kêu Gọi Ban Cho Những Gì Cần Có Ngay Bây Giờ” đã được sửa đổi lại càng nhiều càng tốt. Bất cứ ai có cùng mong muốn cầu mưa đều được hoan nghinh tham gia việc trì tụng này, mục đích của việc trì tụng này là để giảm thiểu thảm họa trên thế gian này và giảm bớt nỗi thống khổ mà chúng sanh đang phải chịu.

 

Ghi chú:

(1) Bài nói chuyện trực tuyến đầu tiên về Chú Cầu Mưa Long Vương này là vào tối ngày 25 tháng 7, 2021. Hôm sau ngày 26 tháng 7, 2021; có một số Phật tử ở vùng Nam California cho biết đã có mưa bất ngờ tại vùng này:

- An article on Monday 7/26/2021 LA Times : Rain creeps into Southern California with surprise late July showers: ‘This is unusual’
https://www.latimes.com/california/story/2021-07-26/july-rain-southern-california

“It is related to monsoon season, which runs July through September, but this is particularly strong,” said Matt Moreland, a meteorologist with the National Weather Service in San Diego. “Normally you don’t see the rain in the cities in the lower elevations in the summertime.”

(2) Xin xem thêm:

- Những Cầu Nguyện Của Phật Tử Mang Mưa Đến

- Con Ăn Trưa Hôm Nay Chưa?

(3) Nguyên văn Hoa ngữ:

 

唵。
多姪他。
娑囉娑囉。
悉利悉利。
蘇盧蘇盧。
那伽喃。
闍婆闍婆。
侍毗侍毗。
樹符樹符。
遮囉遮囉。
致利致利。
朱漏朱漏。
娑婆訶。

(4) Nguyên văn Hoa ngữ “Lời Kêu Gọi Ban Cho Những Gì Cần Có Ngay Bây Giờ” của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

 

佛神力故。
大龍王等。
速來於此。
閻浮提內。
降澍大雨。

Phật thần lực cố。
Đại long vương đẳng。
Tốc lai ư thử。
Diêm phù đề nội。
Hàng chú đại vũ

   
 

(5) Nguyên văn Hoa ngữ “Lời Kêu Gọi Ban Cho Những Gì Cần Có Ngay Bây Giờ” đã được Sư Cô Hằng Trì sửa đổi lại để phù hợp với biến đổi khí hậu vừa hạn hán vừa lũ lụt như hiện nay:

 

諸佛菩薩
大力龍王
臨下慈鑑。
人類自私
破壞地球
氣候惡化。
今請聖龍
救此世界
回復堅固
續揚生命
風調雨順
過多即減,
過少即增
洪水退散
旱區增雨
地球人類
保持中道。

Chư Phật Bồ Tát
Đại lực Long Vương
Lâm hạ từ giám。
Nhân loại tự tư
Phá hoại Địa cầu
Khí hậu ác hóa。
Kim thỉnh thánh Long
Cứu thử Thế giới
Hồi phục kiên cố
Tục dương sanh mệnh
Phong điều vũ thuận
Quá đa tức giảm,
Quá thiểu tức tăng
Hồng thủy thối tán
Hạn khu tăng vũ
Địa cầu nhân loại
Bảo trì Trung Đạo。

   

 

Hình ảnh Pháp Hội Cầu Mưa, tổ chức ở khu Marx Meadow trong công viên Golden Gate Park, thành phố San Francisco, vào ngày 19 tháng Hai năm 1977.