Chinese and English | Vietnamese

Chân Hành Giả Tu Khổ Hạnh

Báo Vajra Bodhi Sea, số 324, tháng 5, 1997

Bài viết của Tỳ Kheo Ni Hằng Vịnh

 

 

Thầy Hằng Hưng, người Hương Cảng (Hong Kong), trước đây quản lý một cửa hàng thực phẩm tại Đảo Trường Châu ở Hương Cảng. Trong thời gian rảnh rỗi, anh luyện tập võ thuật và thích hành thiền. Một hôm, có một người đàn ông họ Thái tánh hào sảng thẳng thắn, đã đi đến cửa hàng của anh và hai người nhiều chuyện để đàm luận. lần, họ đã dành trọn đêm nói chuyện với nhau. Ông Thái thường nói về các đạo lý Phật giáo. Vì mẹ của ông Thái đã quy y với Hòa Thượng Tuyên Hóa, nên ông Thái thường được nghe về những việc làm của Hòa Thượng lòng ông đầy ngưỡng mộ Hòa Thượng. Vì vậy ông rất tán thán Hòa Thượng với thầy Hằng Hưng, lúc đó vẫn còn là cư sĩ.

Thầy Hằng Hưng bắt đầu thường xuyên đến tu viện Từ Hưng ở
trên Núi Đại Tự để nghiên cứu Phật giáo và ngồi thiền. Mỗi khi anh đi đến Chùa Từ Hưng, anh thường sửa chữa lò nấu, quét sàn nhà và sửa chữa mọi thứ cũng giống như chăm sóc ngôi nhà của mình. Cuối cùng, anh quyết định đóng cửa cơ sở kinh doanh của mình và dọn vào tu viện. Hai năm sau đó, anh xuất gia và trở thành một nhà sư.

một nhà sư, anh càng bận rộn hơn trước. Anh phài ra đi học để làm Thầy Duy Na, học sử dụng pháp khí, giảng pháp và giảng Kinh, v.v… Khi vị quản lý tu viện, Sư Bà Hằng Ích (*) đi ra ngoài thì Thầy Hằng Hưng nấu ăn và dọn dẹp nhà bếp cho đến khi nhà bếp sạch sẽ tươm tất, nhờ đó giúp Sư Bà Hằng Ích đỡ tốn công sức rất nhiều. Khi Thầy Hằng Hưng được mời đến nói Pháp tại nhà cho những người cao niên, Sư Bà Hằng Ích thường đi theo Thầy bởi vì "Mỗi khi Thầy đi ra ngoài để nói Pháp, Thầy luôn bị bao quanh bởi nhiều phụ nữ trẻ." Để bảo vệ Bồ đề tâm của Thầy, Sư Bà Hằng Ích phải "giám sát chặt chẽ."

Một ngày nọ, Thầy Hằng Hưng gánh sỏi đá để sửa chữa đường và đến tối vẫn không quay trở lại tu viện. Sư Bà Hằng Ích lo âu đã đi ra để tìm kiếm Thầy, và khi tìm được Thầy đã khiển trách Thầy. Sư Bà hỏi Thầy: "Thầy sẽ làm gì nếu Thầy té rơi xuống núi trong đêm tối?" Thầy Hằng Hưng nhẹ nhàng trả lời: "Được rồi, được rồi, tôi đang đi trở lại Chùa!" Qua việc đó, Sư Bà Hằng Ích kết luận rằng Thầy có thể chịu được khiển trách và đủ điều kiện để thực hành khổ hạnh. Bây giờ, Thầy Hằng Hưng thường trụ tại Tu Viện Hoa Nghiêm Thánh Tự Gia Nã Đại (Canada), nơi Thầy tiếp tục giảng dạy kinh điển và thuyết Pháp, chuyển pháp luân không ngừng nghỉ.

 

Thầy Hằng Hưng chủ trì Lễ An Vị Phật tại Phước Lộc Thọ Thánh Tự ở thành phố Long Beach, California (ngày 1 tháng 7, 2018)

 

Phước Lộc Thọ Thánh Tự, Long Beach, California

 

Ghi chú:

(*) Sư Bà Hằng Ích là Ni Sư nhiều tuổi giới nhất của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ni Sư viên tịch vào năm 2004, tang lễ được Tổng Hội Phật Giáo tổ chức long trọng tại Hương Cảng (Hong Kong) http://www.drbachinese.org/vbs/publish/417/vbs417p046.pdf