Chinese and English | Vietnamese

宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim

法雨心燈照古今

Mưa Pháp Đèn Tâm Chiếu Cổ Kim

(phần 12)

Bài nói chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa nhân chuyến viếng thăm châu Á từ mùa đông 1974 đến mùa xuân 1975

Trích dịch từ Nguyệt San Vajra Bodhi Sea, số tháng 6, 2006, trang 18-21

(Sa Di Ni Cận Kinh dịch sang Anh ngữ)

 

Cần Dịch Kinh Điển Phật Giáo Để Cứu Toàn Nhân Loại

 

Quả …, nếu bà có khả năng biến tóc thành màu đen, thì chính là đệ tử chân chánh của tôi. Nếu bà không thể biến tóc thành màu đen thì đó là điều vô ích. Bà cả ngày cứ nói chuyện đúng sai cho đến lúc mái đầu bạc trắng. Bà không còn phân biệt đúng sai nữa. Bởi vậy, bà phải sửa đổi cho tốt, buông bỏ mọi thứ và đừng lo lắng về người con trai, con gái, chồng, cháu trai hay bất cứ điều gì! Từ sáng đến tối chỉ niệm hồng danh "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật". Dù ai nói tốt nói xấu về mình cũng không quan trọng. Như thế tuyệt vời biết bao! Làm được thế, thì sẽ vô cùng hoan hỷ!

Các vị niệm Phật A Di Đà đến mức đi cũng Di Đà, đứng cũng Di Đà, nằm cũng Di Đà, ngồi cũng vẫn niệm Di Đà không ngừng. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, các vị đều niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Như vậy mới tuyệt làm sao. Thế giới này rộng lớn biết bao! Tận hư không, biến pháp giới, đều là thế giới của mình. Vậy mới tuyệt vời làm sao! Hà cớ gì lại giới hạn bản thân trong một không gian chỉ lớn bằng hạt bụi và nói với mọi người rằng: "Anh không được chào đón ở chỗ của tôi!", đại loại thế. Đừng như thế! Tư tưởng của tôi là tận hư không, khắp pháp giới. do đó, các đệ tử quy y của tôi dù là tốt hay xấu, tôi cũng đều tiếp nhận như nhau, và tôi sẽ đối xử bình đẳng với các vị. Ngay cả các vị nghĩ tôi không tốt, tôi vẫn sẽ đối xử tốt với các vị, đối đãi với các vị bằng tấm lòng chân thành của một người thầy. Các vị có la mắng tôi, tôi cũng không quan tâm. Ở đây có rất nhiều người thường xuyên hủy báng tôi, tôi cũng không trách cứ, vẫn dùng lòng từ bi nhiếp thọ họ. Tôi là như vậy đó! Hôm nay, các vị hãy mở thật to mắt để biết sư phụ của mình, sư phụ của các vị là người như thế nào. Tôi không nhỏ mọn như các vị nghĩ đâu, mà là tận hư không, biến khắp phắp giới. Phật Giáo Giảng Đường cũng tận hư không, biến khắp phắp giới, không có giới hạn hay ranh giới mà bao gồm hết thảy.

Hôm nay các vị niệm danh hiệu Phật rất tốt. Đức Phật A Di Đà đang dang tay tiếp dẫn những ai có nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng đừng sợ hãi. Thời điểm đó không phải hiện tại mà là tương lai. Dù làm gì, cũng phải có chuẩn bị trước. Trước khi lâm chung, phải chuẩn bị cho lúc lâm chung. Vì thế hiện tại khi chúng ta có thể niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn, thì đến khi lâm chung sẽ “Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như nhập thiền định” (1). Bấy giờ "Phật cùng thánh chúng, cầm đài sen vàng, đến tiếp dẫn con" (2) về Tây Phương Cực Lạc. Thánh chúng ở đây là đức Phật A Di Đà và thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nếu chúng ta chờ đến lúc lâm chung mới niệm danh hiệu Phật thì đã quá muộn! Vì vậy, phải niệm Phật để chuẩn bị trước cho giây phút ra đi.

Để tôi nói cho các vị biết một chuyện. Hôm nay tôi không sợ tiết lộ thiên cơ. Tiết lộ thì tiết lộ thôi. Khi tôi đến Hoa Kỳ để hoằng dương Phật pháp, tại sao có nhiều người Mỹ lại đến xuất gia? Để tôi cho nói cho các vị nghe sự thật, những người Mỹ xuất gia này không chỉ xuất gia ở thời hiện tại đâu. Vào thời nhà Hán, họ cũng đã xuất gia. Vào đời nhà Tùy và Tấn, đều có người xuất gia. Vào đời nhà Đường là đông người xuất gia nhất, khi ngài Huyền Trang phiên dịch kinh điển, nhóm người này cũng tham gia vào công việc phiên dịch.

Ở các thời nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, triều đại nào cũng có người xuất gia. Bởi vậy những vị xuất gia hiện tại là những vị xuất gia ở Trung Hoa trong quá khứ, và đa số là đệ tử của tôi. Tôi đang nói sự thật với quý vị. Tin hay không thì tùy các vị. Vào thời điểm đó, chúng ta nghĩ đến việc phiên dịch kinh điển sang tiếng Anh. Để dịch được sang tiếng Anh thì phải hiểu ngoại ngữ. Do đó mọi người cùng nhau nghiên cứu xem cần phải làm những gì. Sau đó tôi đã không lượng sức mình mà phát một lời nguyện rằng: “Trong tương lai, tôi sẽ ra nước ngoài để hoằng dương Phật pháp.” Một số đệ tử của tôi cũng phát nguyện: “Trước tiên, con nguyện sinh ra ở đất nước đó để học ngôn ngữ nơi đó thật luu loát. Khi Sư Phụ đến đó hoằng dương Phật pháp, tất cả chúng con đều có thể đến đó ủng hộ, giúp đỡ đạo tràng.” Vì lý do này, là một người không biết chữ, tôi tin những lời này của các đệ tử. Không tự lượng sức, dù bản thân không biết tiếng Anh, tôi đã đến Mỹ để giảng Kinh thuyết Pháp. Quả nhiên những người kiếp trước đã phát nguyện sang nước ngoài để giúp truyền bá Phật Pháp đã lũ lượt kéo đến. Các vị không tin? Nếu không tin, hãy nhìn khuôn mặt của những người xuất gia này này, đều có ít nhiều dáng vẻ của người Trung Hoa, có khí chất và dòng máu Trung Hoa trong họ. Nhưng chỉ do bản thân con người không có túc mạng thông nên không biết tiền nhân hậu quả của sự việc. Hiện tại tôi nói cho các các vị nghe tình hình đại khái như vậy. Đây chính là nhân duyên giải thích tại sao có nhiều người ngoại quốc đến xin xuất gia với tôi.

Vậy tại sao hiện tại họ lại phiên dịch sang tiếng Anh? Do vì thời đó và thời nay khác nhau. Vào thời nhà Đường, số lượng kinh sách được dịch lên đến hơn 800 bản kinh với hơn 3.000 dịch giả cùng nhau phiên dịch? Còn thời nay? Trong thời đại khoa học, mọi việc đều được thực hiện bằng máy móc, cơ giới hóa nên việc dịch kinh điển không cần nhiều người đến vậy. Nhưng có nhiều người hơn không phải là không tốt. Trong tương lai, mỗi ngày sẽ có thêm người! Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi nguyện dịch tất cả kinh Phật sang tiếng Anh. Trong rất nhiều năm, ở phương Tây không có người xuất gia chân chánh theo đạo Phật. Tại sao vậy? Nguyên nhân là vì kinh điển Phật giáo chưa được dịch sang tiếng Anh. Không có bản dịch tiếng Anh, người phương Tây không dễ dàng hiểu rõ được Phật pháp. Đây là vấn đề lớn nhất. Hiện tại thì sao? Chúng ta không thả bom nguyên tử vào nơi đông dân cư để giải quyết vấn đề. Chúng ta để kinh Phật ở những nơi đông dân cư để giải quyết những vấn đề nguy hiểm của thời nay.

Bởi vì trên đời này, loài người đều bị mê say vào cuộc sống vật chất văn minh, sống say chết mộng. Họ tưởng rằng hưởng thụ là chân lý. Điều này hoàn toàn sai lầm! Vậy chân lý ở đây là gì? Cần phải giải quyết vấn đề sinh tử, thì đó mới là hiểu rõ chân lý. Người học Phật nên nghiên cứu và hiểu rõ vấn đề sinh tử. Đây là điều quan trọng nhất. Có như vậy mới không bỏ quên gốc đi tìm ngọn, bỏ gần tìm xa (3), quên phận sự gốc rễ của mình, truy đuổi theo sự việc cành nhánh bên ngoài. Ở phương Tây hiện tại, rất nhiều người đã quên đạo lý làm người, hiểu sai về tự do, nghĩ rằng "Không ai cai quản mình, mình tự do, muốn giết người thì giết người, muốn phóng hỏa đốt nhà thì phóng hỏa đốt nhà. Nếu muốn dùng bom giết người tàn bạo, tôi có đủ năng lực để làm điều đó.” Hiện tại nhiều xã hội ở phương Tây đang như vậy. Hãy xem Hồng Kông ngày xưa có rất nhiều côn đồ, bọn họ đều hiểu lầm về tự do, cho rằng tự do là không ai cai quản, không ai có thể khống chế mình, "ta" còn lớn hơn cả Trời. Do đó họ bắt đầu bắn giết nhiều người. Đặc biệt là ở Hoa Kỳ, có rất nhiều thứ như vậy. Nào là băng đảng Beo đen (Black Panthers), nào là băng đảng Địa ngục Thiên Sứ (Hell’s Angels) ,lại còn có băng đảng Thiên đàng Thiên Sứ (Heaven's Angels), những danh xưng kỳ quái; những phần tử xã hội đen này hoành hành không sợ gì cả khiến cảnh sát ngày nào cũng phải đau đầu. Quý vị hãy nhìn xem! Tại thời điểm này, với những loại vấn đề điên đảo, cần phải dùng các đạo lý triệt để của Phật giáo để giải cứu.

Vậy tại sao lại cần dịch kinh điển Phật giáo? Đó là để cứu mạng toàn nhân loại. Tại sao lại cần giảng kinh thuyết Pháp? Để cứu linh hồn của toàn nhân loại. Do đó, chúng ta nên dùng đạo lý Phật giáo làm giải pháp. Nếu dùng bom nguyên tử, bom khinh khí để giải quyết những vấn đề tranh chấp, đều không thể được. Càng cạnh tranh, càng tệ hại. Anh mạnh trội hơn tôi phải không? Tôi muốn tranh với anh xem ai mạnh! Anh phát minh ra một chiếc máy bay có thể bay cao 100.000 thước, thì tôi sẽ phát minh ra một chiếc máy bay có thể bay cao 200.000 thước, cao hơn của các anh 100.000 thước. Vũ khí của anh không thể bắn đến tôi. Đơn giản là do thần thông của tôi rộng lớn hơn các anh. Đây thật là thần thông rộng lớn! Quý vị hãy nhìn xem. Hiện nay ai cũng có thần thông. Để tôi nói cho các vị biết, trong tương lai, trên thế giới này, các vị sẽ có thể xem những cảnh truyền hình hiện lên mà không cần đến tivi, và các vị sẽ có thể nói chuyện với nhau mà không cần đến điện thoại. Bởi vì mỗi người đều có thần thông. 500 năm nữa, những thứ này đều sẽ lỗi thời. Nếu loài người không bị tiêu diệt, sự tiến bộ sẽ còn lớn hơn nữa; tuy nhiên, các vị phải biết rằng chuyện tốt không kéo dài mãi, chúng là vô thường. Tiến bộ nhanh hơn thì chết nhanh hơn. Lấy một thực tế làm ví dụ, nơi gần Đan Mạch và Na Uy hiện tại hoàn toàn là băng nhưng vào thế kỷ thứ tám là một khối lục địa còn lớn hơn cả Hoa Kỳ. Nơi đó gọi là gì? Gọi là Greenland. Nhưng kể từ thế kỷ thứ tám, lớp băng mỗi ngày một lớn, và giờ đây toàn bộ khu vực đất đai này đều bị băng bao phủ.

 

Ghi chú:

Nguyên văn Hoa ngữ:

(1) 身無病苦,

心不貪戀,

意 不 顛倒,

如入禪定.

Thân vô bệnh khổ,

Tâm bất tham luyến,

Ý bất điên đảo,

Như nhập thiền định.

(2) 佛及聖眾,

手執金臺,

來迎接我.

 

Phật cập thánh chúng,

Thủ chấp kim đài,

Lai nghênh tiếp ngã.

 

(3) 生死的問題,這是最重要的;那就不會忘本逐末、捨近求遠.

 

Sanh tử đích vấn đề, giá thị tối trọng yếu đích; na tựu bất hội vong bổn trục mạt, xả cận cầu viễn.