English | Vietnamese

Thật Tướng:

Thật tướng là xa lìa các tướng; đó là không bám chấp vào bất cứ đặc tính phân biệt nào. Thật tướng rời xa các pháp, và quét sạch các tướng. Đây là sự tham cứu của pháp môn tham thiền.

Những người thật sự hành thiền cũng thật sự niệm Phật.

Những người có thể thật sự niệm Phật thì thật ra cũng là đang tham thiền. Tham thiền và niệm Phật cả hai đều giúp bạn đình chỉ vọng tưởng và quét sạch tham dục cùng vọng niệm, để bổn lai diện mục của bạn có thể hiển lộ. Đây gọi là thật tướng Niệm Phật.

(Hòa Thượng Tuyên Hóa, Buddha Root Farm, p. 41.)

brf2.jpg (215605 bytes)

 

Các bài pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng tại Trại Phật Căn ở Oregon vào tháng 8, 1975

Editor's Introduction and Dharma Talks

Audio files (with instantaneous English translation)

Trại Phật Căn

 

1975, Buddha Root Farm, Oregon

 

1975, Trại Phật Căn, Oregon
Hòa Thượng hướng dẫn bốn chúng đệ tử trẻ trong Thất Niệm Phật dưới căn lều lớn trong rừng Oregon. Biểu lộ sự Ăn Lac Phương Tây, Hòa Thượng giải thích Pháp môn niệm danh hiệu Phật A Di Đá. Ánh đèn dầu tỏa sáng làm thành lọng ánh sáng phía trên đầu của Hòa Thượng khi ngài làm sống lại phương pháp dẫn đến vãng sanh Tịnh Độ.

 

Vào mùa hè 1975, Bill Brevoort, chủ nhân Trại Phật Căn bên bờ sông Smith, gần thành phố Reedsport, tiểu bang Oregon, đã quyết định tổ chức khóa tu niệm Phật ngoài trời trên mảnh đất của mình. Ông thỉnh cầu Hòa Thượng Tuyên Hóa và bốn chúng Tu Viên Kim Sơn Thánh Tự tham gia khoá tu. Hòa Thượng chấp thuận và vào tháng 8 năm 1975, một nhóm hơn năm mươi hành giả từ khắp nơi trong nước Mỹ tụ hội lại tại trại này để tham dự khóa tu niệm Phật một tuần lễ. 

Đây là lần đầu tiền một Khóa Tu Niệm Phật theo truyền thống được tổ chức ngoài trời trên núi. Trong khoá tu này, Hòa Thượng thuyết pháp mỗi ngày hai lần vào buổi chiều và buổi tối. Ngài làm cho Pháp môn Tịnh Độ sống lại, giải thích căn bản thực hành và diễn bày quả vị tu hành. Ngài nói đơn giản đến nỗi những người hoàn toàn sơ cơ đều có thể hiểu được đạo lý, tuy nhiên lời nói của ngài cũng đánh thức những hành giả kinh nghiệm đi vào nơi thâm sâu của Phật Pháp. Những lời của Hòa Thượng đem lại niềm hứng khởi và chỉ dẫn cho tất cả mọi người tham gia tại Trại Phật Căn, và những lời này là kho tàng Phật Pháp cho hành giả hiện tại và tương lai.

1975, Buddha Root Farm, Oregon

Hình cho thấy Hòa Thượng chủ trì Lễ Đại Hồi Hướng thực hiện tại Tiểu Bang Oregon trb bờ biển Oregon vào lúc kết thúc Thấtt Niệm Phật tổ chức tại Trại Phật Căn.

Có nhiều thiện xảo phương tiện Hòa Thượng dùng để giới thiệu Phật Pháp với những người Tây Phương trẻ tuổi. Trong trường hợp ở đây, ngài di chuyển toàn khóa tu Niệm Phật từ cánh rừng Oregon sang bờ biển Oregon. Mọi người hướng mặt về hướng Tây lúc mặt trời lặn vào cuối khóa tu A Di Đà, nguyện được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, và hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh.

Source: Hòa Thượng Tuyên Hóa: Cuộc Đời và Di Sản

8/2016 Retreat

8/2015 Retreat

8/2013 - 10th Anniversary

8/2012 Retreat

8/2011 Retreat

8/2010 Retreat

8/2009 Retreat

8/2008 Retreat -a

8/2008 Retreat -b

7/2006 Retreat

8/2005 Retreat

oregon2006151.jpg (258987 bytes)

 

BuddhaRoot_L.jpg (43418 bytes)

Buddha Root Farm

ISBN 0881394327

Pure Land Talks at Buddha Root Farm. Second Edition.

Một sinh viên: “….Khi ăn một tô cơm, thì đã lấy đi sinh mạng của tất cả các hạt cơm, trong khi ăn thịt chỉ lấy sanh mạng của một con vật.”  

Hòa Thượng Tuyên Hóa trả lời: "Trên có thể một con vật có hàng trăm ngàn, thật ra là nhiều triệu sinh vật nhỏ nhít. Những sinh vật này là những phần nhỏ của con vật trước đây. Linh hồn của con người lúc chết có thể chia chẻ ra thành nhiều con thú vật. Một người có thể trở thành mười con thú vật. Bởi vậy thú vật rất ngu si. Linh hồn của thú vật có thể chia chẻ và khi phân chia đến mức nhỏ nhất có thể trở thành một vi sinh thể hay cây cỏ. Những cảm thọ cây cỏ có lúc đó là những gì tách ra từ linh hồn của con vật lúc chết. Mặc dầu sanh mạng của một số lượng lớn cây cỏ có vẻ rất lớn, nhưng không lớn bằng một con vật hay một miếng thịt ăn trong miệng. Ví dụ như cơm: hàng chục tỉ hạt cơm không chứa nhiều sanh mạng bằng một miếng thịt. Nếu bạn mở Ngũ nhãn bạn chỉ cần nhìn sơ là biết rõ. Nếu bạn chưa mở Ngũ nhãn, dù người khác có cố gắng giải thích cho bạn thế nào đi nữa, bạn vẫn không hiểu được. Dù có giải thích cách nào đi nữa, bạn vẫn không tin, bởi vì bạn chưa từng là thảo mộc! 

Một ví dụ khác là mấy còn muỗi. Hàng triệu còn muỗi trên núi này có thể đơn giản là linh hồn của một người bị chuyển hoá thành những con muỗi này. Không phải linh hồn một con người chỉ chuyển thành một con muỗi. Một người có thể chuyển thành vô số con muỗi.

Vào lúc chết thể tánh thay đổi, linh hồn phân tán, và những phần nhỏ nhất trở thành thảo mộc. Như vậy có sự khác biệt giữa việc ăn thực vật và ăn loài vật. Hơn nữa, thảo mộc có thọ mạng rất ngắn ngủi. Ví dụ như cỏ, sanh vào mùa xuân và chết trong vòng vài tháng. Loài vật sống lâu hơn. Nếu bạn không giết loài vật, chúng sẽ sống được nhiều năm. Cây lúa, dù điều kiện thế nào đi nữa, chỉ sống một thời gian ngắn. Như vậy, nếu bạn thật sự nhìn vào vấn đề, có nhiều yếu tố cần cứu xét, và ngay cả khoa học cũng chưa hiểu hết được.”

(Buddha Root Farm, 64)

 

brf1.jpg (236791 bytes)

brf2.jpg (215605 bytes)

brf3.jpg (212738 bytes)

brf4.jpg (231045 bytes)

brf5.jpg (211095 bytes)

brf6.jpg (287444 bytes)

brf7.jpg (180457 bytes)

brf8.jpg (207440 bytes)

brf9.jpg (193708 bytes)

brf10.jpg (222942 bytes)

brf11.jpg (255927 bytes)

brf12.jpg (247974 bytes)

brf13.jpg (252306 bytes)

brf14.jpg (252068 bytes)

brf15.jpg (213734 bytes)

8/2005 Retreat

BRF1.jpg (112170 bytes)

BRF2.jpg (111090 bytes)

BRF3.jpg (114500 bytes)

BRF034.jpg (127947 bytes) Video Clips  

WMV files, need Windows Media Player  

 

Orientation

(8.8 Mb)

Morning Recitation  

(757K)

Shurangama Mantra  

(756K)

Reciting Medicine Master Buddha

(763K)

Evening Recitation

(14.2 Mb)

Evening Lecture

(16 Mb)

Morning Exercise  

(537K)

Reciting Kwan Shr Yin Boddhisattva  

(773K)

Dedication of Merit  

(502K)

oregon2006131.jpg (117091 bytes) Photos: